Kandidat za ministra: Janez Šušteršič

Objavljeno
03. februar 2012 13.29
Dokumentacija Dela
Dokumentacija Dela

Osebni podatki:

Rojen 29.12.1966 v Ljubljani

Izobrazba: dr. ekonomskih znanosti. Leta 1990 diplomiral iz ekonomije, 1999 doktoriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (doktorska dizertacija Politično-gospodarski cikli v socializmu in tranzicija).

Podpredsednik stranke DLGV

Delovne izkušnje:

• Leta 1996 se je zaposlil na Ekonomski fakulteti kot asistent za ekonomsko teorijo in politiko ter teorijo družbene izbire.

• Leta 2005 je bil podpredsednik odbora za gospodarske reforme, ki ga je vodil Jože P. Damijan.

• Od leta 2006 je izredni profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

• Med leti 2001-2007 je bil direktor vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

• Od 2005 do 2007 je bil podpredsednik Odbora za ekonomsko politiko pri Svetu EU (Ecofin).

• Je član pobude Resetirati Slovenijo?, nastale konec 2010, ki predvideva spremembe v načinu političnega delovanja.

• Je eden od ustanovnih članov Državljanska lista Gregorja Viranta in njen podpredsednik.

• Ukvarja se s politično in institucionalno ekonomijo in makroekonomijo.

• Pripada skupini t. i. liberalnih mladoekonomistov oziroma reformistov (Mićo Mrkaić, Jože P. Damijan, Sašo Polanec, Igor Masten, Andrej Horvat)