Komisija za preprečevanje korupcije proti hitenju vlade

KPK meni, da hitenje pri sprejemanju novele o stvarnem premoženju  lahko vodi v nepremišljene odločitve.

Objavljeno
24. september 2012 20.13
Pi. K., Delo.si
Pi. K., Delo.si

Ljubljana - Komisija za preprečevanje korupcije meni, da hitenje in onemogočanje javne razprave pri sprejemanju novele zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, vodita v sprejemanje nedomišljenih zakonskih sprememb. Zato komisija predlaga, da se pred sprejemanjem zakona opravi javna razprava in pripravijo domišljene rešitve.

Korupcijsko izpostavljeno področje

V državnem zboru namreč trenutno po nujnem postopku poteka sprejemanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Komisija, med drugim tudi v svojih postopkih, ugotavlja, da gre pri regulaciji ravnanja s stvarnim premoženjem kot tudi z njim povezanimi evidencami - tako na državni, še posebej pa na lokalni ravni - za korupcijsko izrazito izpostavljeno področje, na katerem deluje veliko zasebnih interesov in lobijev. Prehitre in nedomišljene rešitve pa obstoječa tveganja povečujejo in ustvarjajo še dodatna, so zapisali v izjavi za javnost.

»Dolžnost države je, da ta tveganja identificira, sprejme ukrepe za njihovo obvladovanje ter s tem zavaruje javni interes«. Komisija zato predlaga, da se v zakon vključijo prekrškovne in civilne sankcije, s katerimi bi sankcionirali odgovorne osebe in nedovoljene posle. Na ta način naj se uveljavi realna možnost za ugotavljanje in prevzemanje odgovornosti ter varuje javno premoženje kot ena najpomembnejših dobrin.

Poenostavitev prenosa nepremičnin

Državni zbor bo novelo zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti po nujnem postopku predvidoma obravnaval jutri. Z novelo želi vlada med drugim poenostaviti postopke brezplačnih prenosov nepremičnega premoženja med državo in občinami.

Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje in javno upravo Helmut Hartman je na predstavitvi novele na matičnem parlamentarnem odboru za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo pojasnil, da je precej nepremičnin, ki se ne uporabljajo in so za državo strošek. Z njihovim prenosom na občine pa bi lahko spodbudili lokalno gospodarstvo.