Končna odločitev protikorupcijske komisije o najemu stavbe za NPU bo jutri

Računsko sodišče je o pravilnosti zagotavljanja poslovnih prostorov za potrebe MNZ izreklo negativno mnenje.

Objavljeno
09. avgust 2011 08.49
Posodobljeno
09. avgust 2011 08.49
An. B., notranja politika, J. S. S., Ni. Č., Delo.si
An. B., notranja politika, J. S. S., Ni. Č., Delo.si

Ljubljana - Računsko sodišče je o pravilnosti zagotavljanja poslovnih prostorov za potrebe ministrstva za notranje zadeve, med drugim tudi najema stavbe Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), izreklo negativno mnenje. Ob tem so ministrstvu podali priporočila, piše STA.

O svojih ugotovitvah je sodišče že obvestilo protikorupcijsko komisijo, ki je vanje tudi že vpogledala. Komisija za preprečevanje korupcije tudi sicer že preučuje postopke pridobivanja prostorov za NPU.

Komisija, ki se je z najemom stavbe za NPU ukvarjala že na več sejah, je maja lani računskemu sodišču poslala pobudo za izvedbo revizije v zvezi z najemom poslovnih prostorov ministrstva za notranje zadeve. Postopek o sumu korupcije uradnih oseb na notranjem ministrstvu pa so na komisiji začeli na podlagi več prijav iz začetka leta 2010.

Kot ugotavlja računsko sodišče, je ministrstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o javnem naročanju in zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, kršilo pa je tudi zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Šoltes: Pogajanja za opremljanje prostorov NPU še preden so bili prostori na Dimičevi ulici izbrani

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes je ob tem opozoril, da morebitna zahteva za razveljavitev najemne pogodbe ni odvisna samo od enega pogodbenega partnerja, ampak obeh, eden od njih pa je iz zasebnega sektorja.

Po mnenju računskega sodišča obstaja tveganje, da je ministrstvo najprej sprejelo odločitev o pridobitvi prostorov na Dimičevi ulici, šele nato pa izvedlo postopke, ki bi njihovo pridobitev upravičili.

Šoltes je opozoril, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da so pogajanja za opremljanje prostorov potekala še preden so bili prostori na Dimičevi ulici v Ljubljani izbrani. Šoltesov svetovalec Aleksander Petrovčič ga je dopolnil, da imajo na razpolago dobavnice za opremo s 5. avgusta 2009, medtem ko je bila pogodba za najem stavbe na Dimičevi sklenjena 21. januarja 2010.

Ministrica Kresalova bo danes organizirala tiskovno konferenco, kjer bo razkrila nadaljnje korake glede na odločitev računskega sodišča.

Negospodaren najem

Računsko sodišče je pred enim letom začelo pregled pridobivanja poslovnih prostorov v obdobju od 2007 do sredine 2010, torej tako najemne predpogodbe za poslopje NPU na Litostrojski ulici kot najemno pogodbo za uradov objekt na Dimičevi ulici.

Pri revidiranju smotrnosti zagotavljanja poslovnih prostorov za potrebe MNZ v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. junija 2010 v delu, ki se nanaša na najem stavbe na Litostrojski cesti v Ljubljani in najem stavbe na Dimičevi ulici 16 v Ljubljani, je računsko sodišče ugotovilo, da je ministrstvo pri sklenitvi najemne predpogodbe za prostore na Litostrojski cesti ravnalo negospodarno, ker se je odločilo za najem namesto za najem s postopnim odkupom.

Enako velja za najem prostorov na Dimičevi ulici 16. Ministrstvo s tem ni uresničevalo strategije o zmanjševanju obsega najetih poslovnih prostorov, oziroma cilja, da bi postalo lastnik objekta, piše v revizijskem poročilu. Revizija zajema delovanje MNZ pod vodstvom Katarine Kresal in njenega predhodnika Dragutina Mateja.

Ministrstvo je ravnalo negospodarno tudi zato, ker je sklenilo predpogodbo za prostore na Litostrojski cesti za večjo površino poslovnih prostorov in večje število garažnih mest, kot je bilo predvideno z investicijsko dokumentacijo, pri tem pa najema z investicijskim programom ni izbralo kot najugodnejšo (pod)varianto, in ga v investicijski dokumentaciji tudi ni ovrednotilo.

Glede zbiranja ponudb pri najemu stavbe na Dimičevi ulici 16 je računsko sodišče ugotovilo, da ministrstvo ni izvedlo novega ugotavljanja potreb po poslovnih prostorih pred začetkom iskanja primerne lokacije. Tako po oceni računskega sodišča obstaja tveganje, da je bila najprej sprejeta odločitev o pridobitvi prostorov na lokaciji Dimičeva ulica 16 v Ljubljani, šele po tem pa so bili izvedeni postopki, ki naj bi formalno in ekonomsko upravičili njihovo pridobitev. Ministrstvo je pri zbiranju ponudb postopalo na način, ki predstavlja tveganje za negospodarno ravnanje.

Glede že obstoječih najemnih pogodb za do tedaj najete prostore je računsko sodišče ugotovilo, da je ministrstvo, kljub najemu prostorov na Dimičevi ulici 16, v najemu ohranilo skoraj celoten obseg vseh do tedaj najetih prostorov. Z najemom stavbe na Dimičevi ulici 16 je ministrstvo omogočilo selitev kadrovskih virov v manjšem obsegu, kot bi jo z najemom stavbe na Litostrojski cesti, zato je z najemom stavbe na Dimičevi ulici 16 odpravilo manj prostorskih problemov, obenem pa povečalo stroške, ki jih ima ministrstvo z najetimi prostori.

V zvezi z odločitvijo ministrstva, da ob že sklenjeni najemni predpogodbi za stavbo na Litostrojski cesti sklene še najemno pogodbo za stavbo na Dimičevi ulici 16, je računsko sodišče ugotovilo, da bi ministrstvo z realizacijo najemne predpogodbe pridobilo potrebne prostore za svoje delovanje, saj kljub sklenjeni najemni pogodbi za stavbo na Dimičevi ulici 16 v Ljubljani še vedno deluje s svojimi notranje-organizacijskimi enotami in organi v sestavi na več lokacijah.

Ministrstvo za notranje zadeve v nasprotju z zakoni

Kot ugotavlja računsko sodišče, je ministrstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, kršilo pa je tudi zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Sklenitev najemne pogodbe za stavbo na Dimičevi ulici 16 ob že sklenjeni najemni predpogodbi za stavbo na Litostrojski cesti po oceni računskega sodišča predstavlja tveganje za negospodarno ravnanje ministrstva. Računsko sodišče je ministrstvu podalo priporočila glede zagotavljanja možnosti za skladnost bodočih zagotavljanj prostorov s sprejeto strategijo in za smotrnejšo ureditev pravnih razmerij glede objekta na Dimičevi ulici 16.