Kopač Mrakova: Spremembe socialne reforme predvsem za družine

Do 12 prejetih socialnih pomoči ne bo treba vračati, poleg tega le dve tretjini prejete pomoči. Državne štipendije tudi za mladoletne dijake.

Objavljeno
07. oktober 2013 15.01
Ti. K., Delo.si, STA
Ti. K., Delo.si, STA
Ljubljana - Predlagane spremembe socialne reforme, ki jih je pretekli teden potrdila vlada, so usmerjene predvsem na družine, je na današnji predstavitvi sprememb poudarila ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Po njenih besedah finančne posledice sprememb - del teh naj bi stopil v veljavo s 1. januarjem 2014 - znašajo okoli deset milijonov evrov.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Kopač Mrakova je pojasnila, da so pri pripravi sprememb socialne reforme sledili cilju, da država priskoči na pomoč najbolj socialno ogroženim skupinam prebivalstva, predvsem enostarševskim in velikim družinam.

Po besedah Kopač Mrakove so pričakovanja javnosti zagotovo večja, kot pa so realne možnosti. Kot je dejala, prav zaradi omejenih finančnih virov tako ni bilo mogoče zagotoviti, da bi bile varstvenega dodatka deležne tudi osebe v institucionalnem varstvu.

Kopač Mrakova kot eno ključnih posledic predlaganih sprememb socialne reforme, ki posegajo v zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o socialno varstvenih prejemkih, vidi v tem, da se upošteva realni gmotni položaj vlagateljev. Po njenih besedah so se zaradi kompleksnosti sistema odločili za postopno uveljavljanje sprememb.

Večina sprememb bo, tako ministrica, začela veljati s 1. januarjem 2014, ostale, pri katerih so potrebne zahtevnejše prilagoditve informacijske podpore, pa s 1. septembrom 2014. Po njenih besedah bi brez postopnosti uveljavitve sprememb prišlo do prehude "turbulence" v sistemu.

Glavne spremembe pri zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se nanašajo prav na upoštevanje sprememb dohodkov vlagatelja in družinskih članov. Tako se bo upoštevala tudi sprememba vrste dohodka, ki ga prejema vlagatelj ali družinski član, ne pa samo začetek ali izguba dohodka iz dela.

Spreminja se tudi upoštevanje premoženja in prihrankov pri denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku. Predlagane spremembe prinašajo novo lestvico otroških dodatkov in državnih štipendij, ki upošteva, da bodo lahko od 1. januarja 2014 do državne štipendija upravičeni tudi mladoletni dijaki.

Pri zakonu o socialno varstvenih prejemkih pa spremembe prinašajo prilagoditve zakonskim spremembam na ostalih področjih in odpravo podvajanja zakonskih določb, razširitev osnovnega pogoja za upravičenost do varstvenega dodatka ter izključitev ene tretjine vrednosti prejete denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka iz omejitve dedovanja po 128. členu zakona o dedovanju.

Izboljšanje sedanjega stanja bo po besedah Kopač Mrakove mogoče predvsem z uvedbo prostega preudarka glede neupoštevanja nepremičnine v lasti stranke, za katero je mogoče sklepati, da si z njo stranka začasno ne more zagotoviti preživetja, in to zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati, ali pa stranka ne more razpolagati z nepremičnino.

Po novem se dohodki iz študentskega dela upoštevajo v višini, ki je bolj ugodna, odpravlja se diskriminacija pri dodeljevanju izredne denarne socialne pomoči upravičencem do varstvenega dodatka, izključuje pa se tudi krivdni razlog pri izredni denarni socialni pomoči zaradi višje sile ali naravne nesreče ali menjave statusa.

Spremembe socialne reforme bodo sedaj romale v državi zbor. Kot opozarjajo na ministrstvu, gre v tem primeru za najnujnejše popravke, v prihodnjem letu pa bodo pripravili celovito prenovo zakonov o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o socialno varstvenih prejemkih, s tem pa bodo dodatno poenostavili postopke pri uveljavljenju pravic.