Kriterijem razpisa ustreza le Fakulteta za medije

Fakulteta za medije je v solasti inštituta, katerega soustanovitelj je bil tudi dr. Borut Rončević.

Objavljeno
06. marec 2013 22.26
Tina Kristan, Ozadja
Tina Kristan, Ozadja

Ljubljana – Vlada je prejšnji četrtek - dan po tem, ko ji je parlament izglasoval konstruktivno nezaupnico in ko bi lahko po ustavi opravljala le še tekoče posle - sklenila, da podeli tri koncesije visokošolskim zavodom. Dan zatem je bil razpis objavljen v uradnem listu, jutri pa bodo na ministrstvu že odpirali vloge, prispele na razpis. Naglica je še toliko bolj nerazumljiva, ker se koncesije podeljujejo šele s študijskim letom 2014/2015.

Prva koncesija bo, glede na to, da je ministrstvo za petino zmanjšalo vpis na družboslovje, presenetljivo namenjena prav družboslovnim programom. In sicer fakulteti, »ki še nima nobene koncesije« ter izvaja dodiplomski in magistrski študij, »s poudarkom na vsebinah medijev«. Tem natančno določenim merilom ustreza zgolj en zavod - Fakulteta za medije, razkriva razvid zasebnih visokošolskih zavodov. Zadnjič je bil osvežen pred enim mesecem, a po nam dostopnih podatkih v tem času ni bil ustanovljen nov zavod, ki bi ustrezal pogojem. Meril je sicer več, mi smo presojali zgolj tista, ki so javno preverljiva.

Za komentar o tem smo povprašali superministrstvo. Naše ugotovitve niso zanikali, so pa pomenljivo zapisali, da je na »področju medijev v prihodnje pričakovati tektonske premike, vezane na nove tehnologije, na kar je v državi treba iskati odgovore v različnih smereh. Nočemo odpirati novih družboslovnih programov kar tako, ampak ciljno, v zvezi z mediji.«

Ali so se na razpis že prijavili oziroma ali se še bodo, smo včeraj preverjali pri Fakulteti za medije, a odgovora nismo dobili.

Povezave

Solastnika Fakultete za medije sta Fakulteta za družbene in uporabne študije (FUDŠ) ter Inštitut za interdisciplinarna in aplikativna raziskovanja, ki je hkrati tudi ustanovitelj FUDŠ.

Inštitut, ki je imel sprva sedež v Novem mestu, zdaj pa v Novi Gorici, je leta 2005 poleg dr. Mateja Makaroviča, dr. Matevža Tomšiča in dr. Janeza Povha ustanovil tudi dr. Borut Rončević, ki je direktor direktorata za visoko šolstvo na superministrstvu. Rončević se je kot lastnik z inštituta umaknil januarja, po tem, ko ga je zaradi navzkrižja interesov začela obravnavati protikorupcijska komisija. Zato je bil tudi z zamikom preimenovan iz vršilca dolžnosti v direktorja direktorata.

Dekanja Fakultete za medije je dr. Mateja Rek, ki je hkrati predavateljica na FUDŠ in novomeški Fakulteti za informacijske študije. Na obeh poučuje tudi Rončević. Prav on je bil leta 2006 tudi pobudnik ustanovitve in prvi zastopnik Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, ki je solastnik Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (FINI). Ta pa je ena od zgolj dveh, ki ustrezata pogojem za drugo koncesijo, namenjeno programu na področju tehnike. Ali se bo na razpis prijavila, nam dekan dr. Anton Jezernik včeraj ni odgovoril. Vemo pa, da bo srečo na razpisu poskusila Visoka gospodarska šola iz Celja, ki kot druga izpolnjuje merila za koncesijo.

Šoltesovo načelno mnenje

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes konkretnega primera ni hotel komentirati, je pa opozoril na tri vrste tveganj. Poleg vprašanja tekočih poslov se postavlja še vprašanje, ali je naš prostor tako majhen, da ne omogoča večje konkurence, ali pa so pogoji tako zaostreni ali »prilagojeni«, da jih izpolnjuje samo en ponudnik.

Vedno, pravi, poudarjajo tudi, da mora biti rok za prijavo na razpis primerno dolg, sicer se lahko vzbudi občutek, da je razpis prilagojen natanko določenemu ponudniku.