Med ključnimi projekti ministrstva družinski zakonik

Med ključnimi projekti MDDSZ še: ureditev študentskega dela, program jamstvo za mlade, sistem dolgotrajne nege.

Objavljeno
07. januar 2014 14.52
Posodobljeno
07. januar 2014 15.39
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si

Ljubljana - Na spletni strani ministrstva za delo so objavili program dela za letošnje leto.

Med ključnimi projekti bo, kot so zapisali, družinski zakonik, s ciljem, da bi »ščitil interese otrok v družinskih razmerjih«. Za nekatere primere, kot je denimo odzvem otroka zaradi ogroženosti, predlagajo, da o njih odločajo družinska sodišča in ne več centri za socialno delo.

»Za uspešno in učinkovito reševanje socialne in družinske problematike, ki je vse zahtevnejša in številčnejša«, so napovedali tudi reorganizacijo centrov za socialno delo.

V začetku leta predlog zakonske ureditve študentskega dela

Predlog ureditve začasnega in občasnega dela dijakov in študentov bo predvidel vključitev študentskega dela v zavarovanje in plačilo prispevkov delodajalca in zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za poklicne bolezni in poškodbe pri delu po vzoru rednih zaposlitev. Dijaki in študenti bodo tako po novem upravičeni tudi do polnega obsega pravic, imeli bodo priznano ustrezno pokojninsko dobo, zaslužki iz tega naslova se jim bodo vštevali v pokojninsko osnovo, v primeru poklicnih bolezni, poškodb pri delu in poškodb izven dela jim bo zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev, poklicne rehabilitacije, invalidske pokojnine,...

Program jamstvo za mlade bo sprejet januarja

Vlada bo že v januarju sprejela program jamstvo za mlade. Program predvideva, da se vsaki mladi osebi do starosti 29 let ponudi zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb. V letih 2014 in 2015 naj bi skupno omogočili 126.800 vključitev.

Vzpostavitev sistema dolgotrajne nege in osebne asistence

Eden ključnih projektov tega leta bo tudi vzpostavitev sistema dolgotrajne nege in osebne asistence. Pri potrebi po dolgotrajni oskrbi gre za novo socialno tveganje zaradi podaljševanja življenjske dobe oziroma napredka znanosti, medicine in socialne skrbi. Takšno tveganje bi zavarovali z uvedbo nove oblike obveznega javnega zavarovanja oziroma s kombinacijo javnega in zasebnega zavarovanja, ki temelji na medgeneracijski in znotrajgeneracijski solidarnosti.

Z dolgotrajno oskrbo je tesno povezano tudi področje osebne asistence, ki jo bodo sistemsko uredili tako, da bo najtežjim invalidom omogočeno živeti v skupnosti enako kot drugim.