Ministrstva ne upoštevajo pravil o posvetovanju z javnostjo

CNVOS bo med sejo vlade protestno prebral »prevečkrat kršeno« resolucijo.

Objavljeno
27. september 2012 17.13
Pi. K., Delo.si
Pi. K., Delo.si

Ljubljana - Rezultati štetja kršitev resolucije o normativni dejavnosti in poslovnika o delu Vlade RS kažejo, da ministrstva niso upoštevala pravil posvetovanja z javnostjo v kar 84 odstotkih primerov (pri pripravi 81 od 96 predpisov).

»Kljub vedno številčnejšim opozorilom in protestom, da je takšno stanje nevzdržno, se delež kršitev še vedno ne zmanjšuje,« so zapisali v Zavodu Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ki štejejo kršitve.

»Praktična posledica takšnega ignoriranja Resolucije o normativni dejavnosti še zdaleč ni samo padec demokratičnih standardov. Je tudi množična produkcija zakonov, katerih vsebina ni usklajena s strokovno javnostjo, ne s tistimi, ki bodo zakon izvajali in ne s tistimi, na katerih delovanje zakoni vplivajo. Eden glavnih razlogov za sprejetje resolucije pa je bil prav zagotoviti kakovostnejšo in strokovno bolje premišljeno zakonodajo,« so zapisali. 

Zaradi vse pogostejših kršitev in ignoriranja problematike so se odločili, da bodo Resolucijo protestno javno prebrali med sejo vlade, 4. oktobra. K branju so povabili tudi varuhinjo človekovih pravic dr. Zdenko Čebašek Travnik, ki je vabilo sprejela in bo branje tudi simbolično začela.

Poleg nje so k branju povabili tudi vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije, ki na problematiko tudi sama opozarja, predsednika državnega zbora Gregorja Viranta kot telesa, ki je Resolucijo o normativni dejavnosti sprejelo, in Danila Türka, predsednika Republike Slovenije.

Kdo vse krši

Med najbolj problematičnimi kršitvami v zadnjem mesecu navajajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

To je v začetku septembra spreminjalo zakon o visokem šolstvu. Vodstvom visokošolskih zavodov, profesorjem, študentom in drugim, ki jih zakon zadeva, je za javno razpravo odmerilo 2 dni. 

Prav toliko časa je odmerilo tudi za odločanje o politiki upravljanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, o kateri je vlada odločala po hitrem postopku, kljub opozorilom Komisije za preprečevanje korupcije, da to povečuje korupcijska tveganja.

V vseh primerih sprejemanja in priprave predpisov so resolucijo kršila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za obrambo. Po skupnem številu kršitev (14) je na prvem mestu Ministrstvo za notranje zadeve.

Niti eno ministrstvo resolucije ni spoštovalo vsaj 50-odstotno.

Resulucija od leta 2009

Leta 2009 je državni zbor sprejel resolucijo o normativni dejavnosti, s katero naj bi končno uveljavili standarde kakovostne priprave zakonov in drugih predpisov in poskrbeli za vključenost javnosti pri njihovi pripravi.

Zato resolucija določa, da rok za javno posvetovanje s tistimi, ki jih predpis zadeva, ne sme biti krajši od 30 dni. Aprila 2010 je vlada ta določila zapisala še v svoj poslovnik. Vendar pa niti resolucija niti poslovnik vlade ne nalagata, da se ustavi sprejemanje predpisov, pri katerih javnost zaradi 'prehitevanja' postopka ni mogla sodelovati.

Da bi preverili, v kolikšni meri to drži in ali vlada z ministrstvi spoštuje resolucijo in poslovnik, so pri CNVOS začeli šteti kršitve.

Rezultati prvega štetja pred dvema letoma niso bili spodbudni. V 62 odstotkih primerov so zaznali kršitve. »Po štirih mesecih od imenovanja nove vlade je slika še bistveno slabša«, so zapisali.