Ministrstvo bi Kapitalsko družbo pripojilo k holdingu

Nadzorniki po novem ne bodo smeli biti v poslovnem razmerju z državnimi družbami.

Objavljeno
17. september 2013 19.26
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo
Ljubljana – Slovenski državni holding (SDH) ne bo lastnik neposrednih državnih naložb, ampak jih bo le upravljal, država pa bo svoje deleže po potrebi lahko prenesla nanj, izhaja iz danes objavljene novele zakona o SDH, ki jo bo ministrstvo za finance podrobneje predstavilo danes.

Predlog predvideva preoblikovanje Slovenske odškodninske družbe v SDH in razdelitev državnih naložb v tri skupine: v strateške (50-odstotni delež), pomembne (25-odstotkov in ena delnica) in portfeljske. Z zadnjimi bo SDH lahko prosto razpolagal. Holding bo za upravljanje državnih naložb upravičen tudi do upravljavske provizije.

Ukinitev Kada

Predvideva tudi pripojitev družb DSU, PDP in Kapitalske družbe, kar pomeni, da zadnja ne bo več samostojna pravna oseba, kot je bilo določeno doslej. SDH naj bi nase prevzel tudi vse obveznosti in pravice Kada.

Novela predvideva, da bo imel SDH petčlanski nadzorni svet, ki ga bo na predlog ministra za finance imenovala vlada, in ne več državni zbor. Nadzorniki po novem ne bodo smeli biti v poslovnem razmerju z državnimi družbami. Uprava holdinga bo tričlanska in bo imenovala tudi tričlansko kadrovsko komisijo.

Predlagane rešitve obširneje urejajo omejevanje morebitnega konflikt interesov, člani organov upravljanja pa bodo morali protikorupcijski komisiji poročati tudi o svojem premoženjskem stanju. SDH pa bo zavezan tudi posredovanju informacij javnega značaja, njegovo poslovanje pa bo lahko revidiralo tudi računsko sodišče.

Novela v zakon vnaša še načelo skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in gospodarnosti. Poleg tega novela holding obvezuje, da mora pri morebitnih sumih neskrbnega ravnanja v državnih podjetjih proti odgovornim osebam sprožiti odškodninske in druge ustrezne postopke. Zainteresirana javnost svoje pripombe na predlog novele ministrstvu lahko pošlje do torka, 24. septembra.