MNZ: Politika ne vpliva na delo državnih tožilcev

Notranje ministrstvo zavrača očitke o krepitvi pristojnosti ministra pri kadrovanju na tožilstvih.

Objavljeno
10. oktober 2012 10.38
žibert Sobotna/Mnenja
Majda Vukelić, notranja politika
Majda Vukelić, notranja politika
Ljubljana – Ministrstvo ne pripravlja sprememb zakona, ki bi povečale pristojnosti ministra pri kadrovanju na državnih tožilstvih in zmanjšale pristojnosti generalnega državnega tožilca. Ocena zakonskega teksta sprememb bo mogoča, ko bo ta res pripravljen.

Tako so se včeraj odzvali na notranjem ministrstvu (MNZ) na nedavne objave v medijih, da osnutek tožilskega zakona vrh državnega tožilstva razume kot še večji vpliv ministra na delo državnotožilske organizacije, kakor je določeno v zdaj veljavnem zakonu.

MNZ: To ni konstruktivno

Na notranjem ministrstvu zakonski osnutek berejo povsem drugače kot na tožilstvu. Ocenjujejo namreč, da je na določenih področjih treba povečati pristojnosti generalnega državnega tožilca in tudi vodij okrožnih državnih tožilstev. »Ne pripravljamo zakona, s katerim bi omogočili vpliv politike na samostojnost državnih tožilcev pri obravnavanju kazenskih zadev,« in se ne strinjajo z načinom, da se že zdaj javno polemizira z »grobimi osnutki tožilske zakonodaje.« Zato se jim javno kritiziranje besedila, ki še nima niti oblike osnutka, ne zdi konstruktivno.

Glavna je policija

Glede na izjave generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja za sobotni Večer pa na MNZ trdijo, da ministrstvo ni tisto, »ki dostavlja največ kazenskih ovadb tožilstvu«, pač pa je to policija kot samostojni organ v sestavi ministrstva. Takšna trditev po njihovem tudi ne predstavlja resnega argumenta, ki bi govoril proti prenosu pristojnost za državno tožilstvo z ministrstva za pravosodje na MNZ. Sicer pa bo glede ustavnosti prenosa odločilo ustavno sodišče.

Kdo komu gleda pod prste

Da je prenos pristojnosti za tožilstvo s pravosodnega ministrstva na notranjega, zaradi česar je tudi v času oblikovanja vlade in tik po tem potekala ostra polemika med SDS in DL, strokovno napačna odločitev, je že maja za Delo poudaril Zvonko Fišer. Pri tem vztraja tudi danes. Poudarja, da primerjava med MP in MNZ ne zdrži. »Ministrstvo za notranje zadeve je glavni dobavitelj kazenskih ovadb za državno tožilstvo, kar ministrstvo za pravosodje pač ni. To pomeni, da o ovadbah, ki jih proizvaja in dobavlja MNZ, odloča državno tožilstvo, ki pa je pod ingerenco MNZ. To daje MNZ zelo veliko možnosti, da vsaj posredno in od strani gleda v lonec državnega tožilstva. In če že ne more vplivati na to, kakšna juha se kuha, pogleduje vsaj na to, kako slana je in kako slana bo. Poleg tega je ta delitev zahtevna, in že takrat sem predvideval, da bo zaradi tega imelo notranje ministrstvo težave, saj se bo težko samodiscipliniralo in ostalo pri tistem, kar je njegova pristojnost.«

Tožilstvo ni izjema

MNZ tudi izpostavlja, da imajo vse demokratične države vzpostavljen tudi učinkovit in ustrezen nadzor nad delom posameznih državnih institucij in da pri tem državno tožilstvo ne more biti izjema.