Nad Akos z vsemi pravnimi sredstvi

Agencija bo zaposlila petnajst političnih izbrancev. Svet sumi, da direktor denarja agencije ne troši transparentno.

Objavljeno
04. junij 2015 18.17
LJUBLJANA 28.03. 2012 direktor APEKA. Foto: ALESS CCERNIVEC/Delo
Luka Jakše, Ljubljana
Luka Jakše, Ljubljana
Ljubljana – Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je svet agencije izdal negativno mnenje k letnemu poročilu dela za leto 2014. Že prej je svet na pristojno ministrstvo podal zahtevo za nadzor zakonitosti poslovanja agencije, poziva tudi k reviziji, ki naj bi jo izvedlo računsko sodišče.

Predsednik sveta agencije Dušan Caf pojasnjuje, da so negativno mnenje izdali zaradi zelo velikih razhajanj med programom dela in finančnim načrtom ter realizacijo. Poudarja, da je agencija zadnji predlog finančnega načrta pripravila avgusta, ko so že bili znani rezultati za več kot pol leta poslovanja, posledično pa bi moral biti realnejši. »Zakonodaja tudi določa, da morajo plačila, s katerimi se financira delovanje agencije, temeljiti na stroških, ki jih ima agencija z izvrševanjem zakonskih določb.« Več od tega ni hotel komentirati, pojasnjevanju odločitve so se odrekli tudi na Akosu, ki ga vodi Franc Dolenc.

Dolenc bi pojasnjeval le ustno

Popolnoma neprofesionalno pa se članom sveta zdi Dolenčevo vztrajanje, da jim večino pojasnil podaja le ustno. To je mogoče razbrati tudi iz Cafovega odgovora, kako vodstvo agencije, predvsem direktor Dolenc, sodeluje s svetom. Ta je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) obvestil, da vodstvo agencije na vprašanja sveta v zvezi z letnim poročilom ni podalo pisnih pojasnil in tudi sicer ni podalo zadovoljivih odgovorov. Caf še poudarja, da je težko nadzorovati poslovanje agencije, »zaradi neustrezne strokovne, administrativne in informacijske podpore, ki naj bi jo zagotavljala agencija. Svet agencije večinoma ni prejemal zahtevanih pisnih gradiv, informacij in poročil za seje, čeprav je te zahteve redno podajal.«

Na MIZŠ z negativnim mnenjem sveta agencije uradno še niso seznanjeni, pravijo pa, da se bodo ustrezno odzvali, ko ga bodo prejeli.

Petnajst veličastnih

Spor med agencijo in njenim svetom ima že dolgo brado, predvsem pa poteka glede interpretacije, do katere podatke je agencija dolžna posredovati za preverjanje, ali posluje skladno z računovodskimi standardi.

V praksi pa se je zapletlo, ker ima agencija visoke presežke, ker je imela v zadnjih letih nizko realizacijo programa dela. Lani na odhodkovni strani le 77-odstotno. Zaradi nizke realizacije in dejstva, da cen svojih storitev niso znižali, so se jim načrtovani prihodki lani povečali z 6,4 na 8,5 milijona evrov. To je šlo tudi na račun tega, da agencija kljub sprejemanju novih nalog ni zaposlovala novih kadrov, čeprav je bil Akos že leta 2013 izločen državnega enotnega kadrovskega načrta. Maja letos pa je agencija nenadoma razpisala 15 novih delovnih mest, predvsem podsekretarjev in sekretarjev za različna področja, kar bo strošek dela zvišalo za okoli pol milijona evrov na leto. Kot rečeno, agencija res potrebuje kadrovsko okrepitev, vprašanje pa je, če res ravno na sekretarskih in podsekretarskih mestih. Poleg tega se z vidika vodenja organizacije pojavlja vprašanje, kako bo na učinkovitost agencije delovala približno dvajsetodstotno povečanje zaposlenih.

Na vprašanje, zakaj niso postopno zaposlovali od leta 2013, ko jim je program dela to dovoljeval, v potrjenem programu dela za lansko leto pa so celo imeli soglasje za dvanjast zaposlitev, nam je regulator komunikacijskega omrežja in storitev, ki je po zakonu neodvisen organ, podal neverjeten odgovor, »da so z začetkom aktivnosti na področju zaposlovanja čakali na potrditev letnega načrta 2015, ker so hoteli imeti pri tako pomembni aktivnosti izrecno soglasje aktualne vlade«. Neodvisni regulator bo torej zaposlil petnajst birokratov s plačami iz najvišjih plačnih razredov, ki bodo politično sprejemljivi. O tem pričajo tudi s strokovnega vidika precej nezahtevni razpisni pogoji.

Direktor na službeni poti

Organizacija dela agencije pa je, ugotavljajo sogovorniki, okrnjena tudi zaradi številnih službenih poti direktorja, ki naj bi jih pogosto kombiniral z dopusti. Iz podatkov agencije je razvidno, da je v svojem približno triinpoletnem vodenju agencije na seminarjih, izobraževanjih in različnih konferencah preživel 164 dni, kar prek palca znese približno petino delovnih dni. Agencija za ta namen na leto porabi od 180.000 do 190.000 evrov na leto.

Kaže, da svet Akosa sumi, da se denarja agencije ne troši transparentno in skladno z zakoni, zato ministrstvo pozivajo, naj računsko sodišče pozove k reviziji agencije. MIZŠ reviziji ne nasprotuje.