Varni vozniki verjetno ne bodo nagrajeni

Novela zakona o prekrških: predlog SD je podprla le opozicijska PS, druge poslanske skupine ne dvomijo v dober namen.

Objavljeno
25. september 2012 15.22
Posodobljeno
25. september 2012 15.22
M. Č., Delo.si
M. Č., Delo.si

Ljubljana - Novele zakona o prekrških najverjetneje ne bo šla v nadaljnjo obravnavo. Kot poroča STA jo je podprla le opozicijska PS, čeprav poslanske skupine niso podvomile v njen dober namen.

Predlog SD: nagrajevanje varnih voznikov oziroma možnost spremembe globe v izrek opozorila za lažje prometne prekrške, če ne vpliva na ostale udeležence v prometu in jih ne ogroža.

Ugovor koalicije: opozorilo lahko izrečejo že po sedanji zakonodaji.

***

Prvopodpisani pod novelo zakona vodja poslancev SD Janko Veber je pojasnil, da bi globo spremenili v izrek opozorila, če kršitelj od dneva storitve prekrška tri leta ali več ni storil cestno prometnega prekrška. Nenazadnje so v svetu znani primeri posrednih spodbud voznikom, ki niso kršitelji cestno prometnih predpisov.

Vlada novele ne podpira iz sistemskih in vsebinskih razlogov. Državni sekretar Helmut Hartman je pojasnil, da se že po sedanjem zakonu o prekrških namesto uvedbe postopka o prekršku storilcu lahko izreče opozorilo. Tako pred izrekom opozorila ne sme biti izdana nikakršna odločba o prekršku. Če pooblaščena uradna oseba oceni, da je prekrškovni postopek treba uvesti, a ne izreči globe, pa lahko namesto globe izreče opomin in ne sankcije.

***

Stranko PS je po besedah Alenke Bikar v noveli zmotilo predvsem, da predlagatelj k varni udeležbi v prometu nagovarja predvsem voznike, ne pa tudi drugih udeležencev v prometu. Ker pa je določba predloga zakona po besedah Bikarjeve zelo jasna in govori o tem, da se izrečena globa za prometni prekršek lahko spremeni v izrek opozorila kršitelju, torej ne samo voznikom, ampak tudi ostalim udeležencem v prometu, v PS predlog novele podpirajo.

Po mnenju SDS bi bila novela sistemsko neustrezna, saj bi določilo v zakonu veljalo samo za prometne prekrške. Pravno sistemsko bi to sodilo v zakon o pravilih cestnega prometa, je pojasnil poslanec Ivan Pišek. Predlagana rešitev po mnenju SDS pomeni tudi diskriminacijo med različnimi kršitelji. V SDS še poudarjajo, da moramo vsi spoštovati zakone in »ne moremo biti nagrajeni, če upoštevamo nekatere zakone oz., če nas ne zalotijo pri kršenju določenih zakonov«.

V DL po besedah poslanke Kristine Valenčič ugotavljajo, da predlagan institut v noveli v našem pravnem redu ni novost. Že veljavna zakonodaja omogoča izrek opozorila, vendar se tega pristojni organi premalo poslužujejo, je dejala. V DL tako menijo, da novela ne vključuje rešitev, ki bi poenostavile poslovanje prekrškovnih organov, omogočile večjo ekonomičnost in hitrejše zaključevanje postopkov in uvedle večjo operativnost prekrškovnih organov.

V SLS so prepričani, da je spoštovanje cestnoprometnih predpisov dolžnost udeležencev v prometu, za katero ne smejo pričakovati nagrade. Predlog nagrajevanja kršiteljev po besedah poslanke Jasmine Opec odpre razpravo o tem, ali se to lahko širi tudi na druga področja kaznovalnega prava. »Bomo tudi tam čez čas začeli razmišljati, da bomo tatove, ki ukradejo predmete majhne vrednosti, čez določen čas nagradili, če bodo to svojo dejavnost opustili,« je vprašala.

V DeSUS sicer ne dvomijo v dober namen predlagatelja novele, vendar menijo, da je predlagana rešitev v noveli že omogočena v sedanji zakonodaji, ki predvideva posebno postopanje v primeru prekrškov neznatnega pomena. Zato v DeSUS po besedah poslanca Ivana Hršaka ocenjujejo, da je predlagana novelacija zakona brezpredmetna in ne sledi namenu, zaradi katerega je predlagatelj pristopil k noveliranju.

Po oceni NSi je rešitev predlagateljev pomanjkljiva in selektivna. Opozarjajo, da bi bilo treba k morebitnim spodbudam za varne voznike pristopiti bolj sistematično in tako, da bi bili enako obravnavani vsi udeleženci v cestnem prometu, je pojasnila poslanka Iva Dimic. Tak ukrep bi bilo treba omejiti res le na tiste kršitve, ki ne pomenijo večjega ogrožanja varnosti cestnega prometa, a novela tega ne nudi, menijo v NSi.