Novi davek na nepremičnine je že v proračunu

Ministrstvo za finance načrtuje, da bo davek na nepremičnine državni blagajni prvo leto zagotovil 216 milijonov evrov.

Objavljeno
24. september 2013 15.39
regent nepremičnine
K. F., gospodarstvo
K. F., gospodarstvo

Ljubljana – Novi davek na nepremičnine je že v predlogu proračuna za leto 2014, čeprav ministrstvo za finance predloga zakona o novem davku še ni objavilo. Po uradnih pojasnilih se ministrstvo s predstavniki kmetov še vedno dogovarja o davčnih stopnjah za kmetijska in gozdna zemljišča.

»Zakon o davku na nepremičnine je še v fazi koalicijskega usklajevanja in usklajevanja z interesnimi združenji. Dokler rešitve ne bodo dokončno usklajene, dogovorjene in potrjene na vladi, posameznih rešitev in finančnih učinkov ne moremo komentirati oziroma pojasnjevati javnosti,« je zadnje uradno pojasnilo, ki smo ga dobili od ministrstva za finance.

Iz novega vira 216 milijonov evrov

Toda v predlogu proračuna za leto 2014 ministrstvo za finance načrtuje, da bo že prihodnje leto država z davkom na nepremičnine zbrala 216,3 milijona evrov in prav toliko leta 2015. Ministrstvo za finance je z osnutkom zakona o davku na nepremičnine, ki ga je objavilo junija, predvidelo, da si bosta dajatev v enakih deležih delili državni proračun in občinske blagajne – torej predvideva, da bodo prihodnje leto prek davka na nepremičnine tudi te dobile 216,3 milijona evrov. Lani so občine prek veljavnih nepremičninskih dajatev, ki se stekajo v njihove proračune, dobile okoli 192 milijonov evrov.

Predlog proračuna za leto 2014 – ki predvideva 1,01 milijarde evrov primanjkljaja, tako da bo ta za okroglih 500 milijonov evrov manjši kot letos – še velja za interno gradivo. Ministrstvo za finance s predlogom proračuna za leto 2014 načrtuje, da se bodo davčni prihodki za državni proračun v primerjavi z rebalansom za leto 2013 zvišali za skoraj 562 milijonov evrov, leta 2015 pa naj bi bili za 650 milijonov evrov višji kot letos.

V letošnjem rebalansu proračuna je namreč predvidenih 6,312 milijarde evrov davčnih prihodkov, za leto 2014 jih ministrstvo za finance načrtuje  6,874 milijarde evrov in za leto 2015  6,962 milijarde evrov. Hkrati ministrstvo za finance v letu 2014 predvideva 8,630 milijarde evrov skupnih prihodkov in 9,614 milijarde evrov skupnih odhodkov.

Veliko povečanje pri obdavčitvi pravnih oseb

Predlog proračuna za leto 2014 ne kaže, da ministrstvo za finance načrtuje velik porast prihodkov iz davka na dodano vrednost, čeprav je vlada Alenke Bratušek napovedala ostre ukrepe za omejevanje sive ekonomije: v rebalansu proračuna za leto 2013 je iz tega vira predvidenih 2,957 milijarde evrov, v predlogu proračuna za leto 2014 pa 3,09 milijarde evrov.

Velik prirast prihodkov načrtuje ministrstvo pri davku od dohodkov pravnih oseb: iz tega vira v letu 2013 načrtuje 256,025 milijona evrov in v  letu 2014 421,9 milijona evrov. Pred obravnavo v državnem zboru so spremembe in dopolnitve zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerimi namerava vlada ustaviti načrtovano postopno upadanje davčne stopnje do 15 odstotkov in jo zamrzniti pri letos veljavnih 17 odstotkih.