Obdavčeno bo premoženje nad 500 tisočaki

Zdaj je z dajatvijo dodatno obremenjeno premoženje istega lastnika, ki presega 1 milijon evrov.

Objavljeno
11. oktober 2012 17.53
mpi*Euro
K. F., gospodarstvo
K. F., gospodarstvo

»Ne glede na določbe 191. člena ZUJF se v letu 2013 in 2014 davek na nepremično premoženje odmeri tudi za nepremičnine, ki pripadajo istemu lastniku, katerih skupna vrednost znaša med 500.000 in 1.000.000 evrov,« je vlada predvidela v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014.

»S predlagano širitvijo obsega obdavčitve nepremičnega premoženja se bo število zavezancev za davek na nepremično premoženje večje vrednosti za leti 2013 in 2014 povečalo za več kot petkrat in sicer z okoli 1000 na več kot 5500 zavezancev. Število pravnih oseb in fizičnih oseb z dejavnostjo se bo podvojilo, število zavezancev fizičnih oseb pa povečalo za okoli 10-krat. Vendar se bo davčna osnova le podvojila, prihodki od davka pa povišali za okoli 70 odstotkov. Torej je namesto 9,7 milijona evrov prihodka pričakovati, da bo davek letno prispeval okoli 16,5 milijona evrov,« pojasnjuje vlada o vsebini 60. člena.

Zakon o izvrševanju proračunov je del proračunskega svežnja za leti 2013 in 2014, ki ju je vlada že izročila državnemu zboru. »O Predlogu zakona se z današnjim dnem začne zakonodajni postopek,« je poslance obvestil predsednik državnega zbora Gregor Virant.

Davek na premoženje večjih vrednosti, naj zajame lastnike, ki v nepremičnem premoženju premorejo več kot 500.000 evrov, predlaga vlada v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014, ki ju je danes objavila na spletni strani državnega zbora. Zdaj je z dajatvijo dodatno obremenjeno premoženje istega lastnika, ki presega 1 milijon evorov: pri vrednosti od 1 do 2 milijonov evrov je predpisana davčna stopnja 0,5 odstotka, pri večjih vrednostih 1 odstotek. »To bo zanesljivo občutno povečalo število zavezancev za to začasno dajatev,« pravi znani davčni strokovnjak Boštjan Petauer.

Obdavčitev premoženja večjih vrednosti je uvedel zakon za uravnoteženje javnih financ, ki velja od 31. maja letos: dodatna obdavčitev premoženja velja za drugo polletje letošnjega leta in prihodnji dve leti, tako da se bo po zdaj veljavnih določbah iztekla konec leta 2014. Zavezance za dajatev je davčna uprava sam poiskal v registru  nepremičnin pri Geodetski upravi Republike Slovenije. Ta je podatke o nepremičnah zbrala z množičnim popisom in jim pripisala posplošene tržne vrednosti, kakor določa zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Pri prvi odmeri davka je davčna uprava upoštevala podatke o lastnikih in pripisanih vrednosti, kakršni so bili v zbirki nepremičnin ob polletju. Doslej je davčna uprava odmerila blizu 1,4 milijona evrov dajatve 246 lastnikom.