Poslanci podprli ponovno točenje alkohola na športnih prireditvah

Organizatorji javnih prireditev bodo za prodajo alkohola odslej potrebovali dovoljenje.

Objavljeno
24. maj 2017 21.13
Državni zbor interpelacija
Ma. F., STA, Šp. B.
Ma. F., STA, Šp. B.

Ljubljana – Poslanci so z 73 glasovi za in nobenim proti potrdili novelo zakona o izvrševanju proračunov, ki bo zagotovila nekoliko višjo povprečnino za občine ter letni dodatek za vse upokojence. Za slednega bo namenjenih dodatnih 21 milijonov evrov. Opozicija je opozorila, da bi bil ob boljši kondiciji javnih financ lahko ta znesek radodarnejši.

Po noveli bodo regres dobili vsi upokojenci, njegova višina pa bo odvisna od višine njihove pokojnine; znesek se bo gibal od 400 evrov pri tistih, ki dobivajo do 430 evrov pokojnine, do 90 evrov, kolikor bo pripadlo upokojencem s pokojninami, višjimi od 760 evrov.

Povprečnina za občine za letos se bo po danes sprejeti noveli povišala s 530 na 533,5 evra, zagotovljen bo tudi poračun od 1. januarja. Dvig povprečnine sicer sledi obljubi zaradi povišanih stroškov dela v občinah, ki so posledica dogovora s sindikati javnega sektorja. Državni proračun bo dvig povprečnin stal 7,2 milijona evrov. Predlagani višini sicer nasprotujejo v občinskih združenjih, kjer opozarjajo, da ne pokriva dejanskih stroškov lokalnih skupnosti, kritični pa so bili tudi državni svetniki.

Potrdili zakon o športu, dokončno odločanje 30. maja

Poslanci državnega zbora so v drugi obravnavi potrdili nov zakon o športu, ki nadomešča prejšnjega iz leta 1998. Zanj je izmed 79 navzočih poslancev glasovalo 54, proti pa je bila sedmerica. V tretji obravnavi ga bodo dokončno potrjevali 30. maja; sprejeli so tudi nekaj amandmajev pozicije, opozicijski pa niso dobili podpore.

Med ključnimi cilji novega zakona o športu, ki nadomešča dosedanjo staro ureditev, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič navedla povečanje dostopnosti državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno potrebne posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi razmerami v športu doma in po svetu. Pojasnila je, da je zakon plod dolgega dela in je večinoma usklajen s civilno športno sfero, soglasno ga je podprl strokovni svet za šport, dobil je pozitivno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije, prestal je tudi tudi obravnavo na pristojnem odboru DZ.

Sprejeta novela kazenskega zakonika

DZ je s 76 glasovi za in nobenim proti sprejel tudi novelo kazenskega zakonika, ki med drugim zaostruje opredelitev za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, kot kaznivo dejanje določa potovanje v tujino z namenom terorizma in kot stransko kazen uvaja možnost izgona tujca, ki stori kaznivo dejanje.

Kot je v parlamentarni razpravi v torek dejal pravosodni minister Goran Klemenčič, novela prinaša predvsem tri glavne sklope sprememb - zaostritev pregona kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, uvedbo možnosti izgona tujca iz države kot stranske kazni ter zaostritev pregona nekaterih kaznivih dejanj s področja gospodarstva.

DZ sprejel tudi novelo stanovanjskega zakona

Poslanci so s 60 glasovi za in dvema proti sprejeli novelo stanovanjskega zakona, ki bo skladno z odločitvijo ustavnega sodišča ponovno uvedla subvencioniranje dela najemnine za tiste, ki nimajo možnosti živeti v neprofitnih stanovanjih, a imajo to pravico, in plačujejo tržno najemnino.

Novela bo uveljavila odločbo ustavnega sodišča izpred leta dni, da je bilo črtanje določbe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, da se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine (določbo je črtal zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ), neskladna z ustavnim načelom enakosti pred zakonom.

Poziv vlade k zagotovitvi sredstev za Triglavski narodni park

DZ vlado poziva naj v proračunu zagotovi ustrezna sredstva za izvajanje zakona o Triglavskem narodnem parku. Država namreč vse od uveljavitve zakona pred sedmimi leti ne izpolnjuje svojega dela finančnih obveznosti, so pojasnili pobudniki priporočil - skupina poslancev s prvopodpisanim Matejem Toninom (NSi).

Zakon o Triglavskem narodnem parku ureja prepovedi, omejitve in tudi finančne spodbude, ki naj bi prebivalcem tega območja nekoliko pomagale pri sobivanju v zavarovanem območju. Glede finančnih spodbud določa, da bi se moralo 80 odstotkov dodatnih sredstev za sofinanciranje projektov investicij in dejavnosti vsem občinam na območju parka zagotoviti iz državnega proračuna. A zakon, ki je bil sprejet leta 2010, se izvaja samo v delu omejitev in prepovedi, je opozoril poslanec NSi Zvonko Lah.

Poslanci so v razpravi poleg finančnih težav opozarjali tudi na nekatere druge probleme, ki se pojavljajo pri izvajanju zakona o Triglavskem narodnem parku. Zavod že več kot dve leti nima direktorja s polnimi pooblastili in polnim mandatom, še vedno se ni uresničil tudi sklep DZ, da se njegov sedež prenese v občino Bohinj kot občino z največ prebivalci znotraj tega parka.

Čuševi predlogi ukrepov za oživitev podeželja zavrnjeni

Poslanci so zavrnili vse predloge nepovezanega poslanca Andreja Čuša, ki je zaradi slabega stanja v kmetijstvu v zakonodajni postopek vložil več predlogov ukrepov, ki da bi stanje izboljšali.

Čuš je februarja kot poslanec in predsednik društva Najprej Slovenija zagnal kampanjo, v kateri je slovenske kmete pozval, naj posredujejo predloge za izboljšanje stanja v slovenskem kmetijstvu. V enem mesecu se je na akcijo odzvalo več kot 50 predstavnikov slovenskega kmetijstva.

Kot je izpostavil, Slovenija trenutno z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih. Kljub sorazmerno nizkim stopnjam samooskrbe pa ima zadosten potencial obsega kmetijskih površin, da bi jih v prihodnje povečala.

DZ podpira ukrepe za lažjo izgradnjo omrežij visokih hitrosti

DZ je predlog novele zakona o elektronskih komunikacijah ocenil kot primeren za nadaljnjo obravnavo. Če bo v nadaljevanju postopka sprejet, se bo v slovenski pravni red preneslo določbe evropske direktive, ki uvaja ukrepe za znižanje stroškov izgradnje elektronskih komunikacijskih omrežij visoke hitrostni, s tem pa pospešilo njihovo vzpostavitev.

Predlog novele zakona o elektronskih komunikacijah je pripravila vlada, državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Tanja Bogataj pa je kot glavni cilj izpostavila prenos evropske direktive o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v slovenski pravni red.

Predlagane rešitve so namenjene pospeševanju gradnje javnih komunikacijskih omrežij, razvoju storitev v korist končnih uporabnikov ter zmanjšanju stroškov gradnje in spodbujanju skupne uporabe obstoječe infrastrukture, in sicer ne le infrastrukture elektronskih komunikacij, pač pa tudi druge gospodarske javne infrastrukture, je naštela.

Zakonodajni postopek za dopolnitve zakona o pravilih cestnega prometa in spremembe zakona o motornih vozilih končan

S 47 glasovi za in 29 proti je DZ odločil, da predlagana dopolnitev zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je vložila skupina poslancev SDS, ni primerna za nadaljnjo obravnavo. S 46 glasovi za in 30 proti so sprejeli enak sklep tudi za spremembe zakona o motornih vozilih, ki jih je prav tako predlagala SDS.

Z dopolnitvijo zakona o pravilih cestnega prometa so v največji opozicijski stranki predlagali, da bi gasilcem na poti v gasilsko enoto, ko se odzovejo pozivu na intervencijo, omogočili uporabo modre luči in zvočnega signala na osebnih vozilih. Kot je pojasnil Branko Grims, gasilci svoje življenje in zdravje nosijo na prodaj, da zaščitijo druge. Ko se odzovejo klicu na pomoč, hitijo, zato so se že dogajale hude prometne nesreče. Z možnostjo, da na poti na intervencijo na osebnih avtomobilih uporabijo modre luči in ustrezne zvočne signale, bi po njegovih besedah prispevali k večji varnosti tako gasilcev, kot ostalih udeležencev v prometu.

Poslanci podprli ponovno točenje alkohola na športnih prireditvah

S 40 glasovi za in 20 proti so poslanci podprli novelo zakona o omejevanju porabe alkohola, ki jo je v parlamentarni postopek vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem (SMC). Z novelo bo ponovno mogoče točenje alkohola na športnih prireditvah.

V večini poslanskih skupin so imeli glede predloga novele deljenja mnenja, a so jo kljub nasprotovanju vlade, zdravstvene stroke in nevladnih organizacij s tega področja večinsko podprli.

Po navedbah Möderndorferja predlog zakona ne pomeni le možnost ponovnega točenja alkohola na športnih prireditvah, ampak tudi prinaša bistveno boljši pregled in nadzor nad vsemi javnimi prireditvami v državi. Organizatorji javnih prireditev, ki bodo na svojih prireditvah želeli prodajati ali ponujati alkoholne pijače, bodo namreč za to potrebovali dovoljenje. Prav tako je v zakonu predviden mehanizem skritega kupca, s katerim bi učinkovito nadzirali točenje alkohola mladoletnim osebam.

DZ uskladil namenskost sredstev sklada za reševanje bank

Danes je bila potrjena tudi novelo zakona o organu in skladu za reševanje bank, ki se usklajuje z določbami zakona o reševanju in prisilnemu prenehanju bank zlasti v delu, ki se nanaša na namenskost uporabe sredstev sklada. Sprejel je tudi avtentično razlago o zastaralnih rokih v postopkih ugotavljanja odgovornosti za bančno luknjo.

Najpomembnejše spremembe novele zakona se nanašajo na uskladitev določb, ki urejajo namenskost uporabe sredstev sklada za reševanje bank. Sredstva sklada se bodo lahko v postopku prisilne likvidacije banke uporabila za vplačilo ustanovnega kapitala družbe za prevzem sredstev, na katero se prenesejo sredstva, pravice in obveznosti banke v tem postopku, plačilo nadomestila banki, kadar sklad kot prevzemnik prevzame sredstva, pravice in obveznosti takšne banke ter za odobritev posojil garancij, jamstev ali drugih oblik zavarovanja v zvezi z ukrepi prisilne likvidacije.

Poslanci danes še niso prišli do novele o zdravstveni dejavnosti

Poslanke in poslanci danes še niso prišli do obravnave predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, saj so sejo po opravljenem glasovanju prekinili. Tako bodo sejo nadaljevali v četrtek, ko bodo tudi obravnavali predlog omenjene novele.

Predlog novele sodi v paket zdravstvene reforme, o noveli pa so se v koaliciji dolgo usklajevali in se nazadnje uspeli dogovoriti. Novela ureja področje koncesij, opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu, podrobno ureja področje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter ureja področje oglaševanje zdravstvenih storitev, med drugim prepoveduje zavajajoče oglaševanje.