Pred poslanci prenova pokojninskega zakona

Po novem bi se lahko upokojili za šest ur in prejemali 75 odstotkov pokojnine in del plače.

Objavljeno
13. december 2015 18.58
Helena Kocmur
Helena Kocmur
Ljubljana – Na dnevnem redu seje parlamenta bo jutri novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog sprememb vključuje predvsem poklicno zavarovanje in ureja dvojni status upokojencev, ki bi še hoteli delati. Vlada je novelo poslala v parlamentarno obravnavo po skrajšanem postopku.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar je na nedavni seji pristojnih odborov opozoril, da so dosegli soglasje socialnih partnerjev pri predlogu prenove poklicnega zavarovanja, ne pa tudi v primeru dvojnega statusa upokojencev. Poudaril je, da se novela loteva pomembne tematike in prinaša precej obsežen nabor sprememb. Pri ureditvi dvojnega statusa, denimo, zagotavlja enako obravnavo vsem zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno upokojitev.

»Vsi zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pokojnine, imajo z možnostjo uveljavitve izplačila 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine že zdaj urejen tako imenovan dvojni status. To možnost bodo po predlogu zakona imeli tudi vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih (ZPIZ, ZPIZ-1), izplačilo pa ne bo več omejeno na 65 let starosti,« razlagajo na ministrstvu za delo. Kdor bo torej izpolnjeval pogoje za upokojitev in bo želel še naprej delati, bo poleg plače prejemal še 20 odstotkov pokojnine.

Predlog zakona prinaša tudi spremembe pri ureditvi delne pokojnine in reaktivacije, ki prav tako na svoj način omogoča »dvojni status« oziroma ohranjanje statusa zavarovanca ob hkratnem statusu upokojenca. Uvaja se namreč možnost, da zavarovanec ali upokojenec po izpolnitvi vsaj enega pogoja za upokojitev ostane delovno aktiven oziroma ostane v zavarovanju tudi samo za dve ali tri ure na dan oziroma 10 ali 15 ur na teden in ne najmanj za štiri ure na dan, kakor je veljalo do zdaj. V praksi bi to pomenilo, da se posameznik, denimo, lahko upokoji za šest ur, dela še naprej po dve uri, pri tem pa prejema 75 odstotkov pokojnine in plačo za dve uri dela.

Prav omenjenih 20 in 75 odstotkov je najbolj zmotilo predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branka Meha. Ocenil je, da predlog uvaja neenakost pred zakonom, pri tem pa spomnil na univerzitetne profesorje, ki po upokojitvi ostajajo aktivni in hkrati prejemajo polno pokojnino. Meh je zato napovedal vložitev ustavne presoje, če bo državni zbor sprejel novelo v sedanji obliki. Njegovemu očitku so pritrdili opozicijski poslanci, ki so hkrati začudeni, da se je vlada kljub pomembnosti in obsežnosti predlaganih sprememb odločila za skrajšani postopek.

Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijan Papež je očitek o neenakopravni obravnavi zavarovancev ali upokojencev označil za neutemeljen. Poudaril je, da je pomen predloga prav to, da ureja dvojni status za vse, brez izjeme. Več kot dvajsetodstotni delež pa po njegovih besedah kljub želji v sedanjih okoliščinah ni vzdržen. Tudi koalicijski poslanci so opozorili, da je treba predlagano ureditev dvojnega statusa razumeti kot kompromis, ki ga bo v pokojninski reformi in boljših gospodarskih okoliščinah mogoče nadgraditi.

Pomembna sprememba novele je tudi zvišanje najnižje poklicne pokojnine na višino starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec poklicnega zavarovanja prejel za 40 let pokojninske dobe, povečano za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje. Na novo je predlagana tudi najvišja poklicna pokojnina.

Novosti so predvidene tudi v poslovanju sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Manjkajoča sredstva za poklicne pokojnine pri zavarovancih, ki na individualnih računih ne bi imeli dovolj denarja, bi v prihodnje zagotavljale solidarnostne rezerve.