Pripravljen zakon za zaščito Mercatorja

Državni zbor ga bo po nujnem postopku potrjeval v torek. Z njim želijo onemogočiti, da bo Agrokor saniran na plečih Mercatorja.

Objavljeno
21. april 2017 13.17
lvi*Mercator
Be. B., STA
Be. B., STA

Ljubljana − Odbor DZ za gospodarstvo je za sprejetje pripravil predlog zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo, s katerim želi vlada zaščiti Mercator, katerega hrvaški lastnik je v finančnih težavah. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je dejal: »Želimo onemogočiti sanacijo Agrokorja na plečih Mercatorja.«

V zakonu, ki ga bo po nujnem postopku DZ potrjevali v torek, je zapisano, da lahko vlada v primeru, da je večinski lastnik družbe sistemskega pomena v postopku zaradi insolventnosti, predlaga imenovanje začasnega izrednega člana uprave. Njegova naloga je družbo ščititi pred denarnimi in blagovnimi tokovi v korist večinskega lastnika, ne sme pa se vpletati v redno poslovanje.

Mercator − družba sistemskega pomena

Zakon ima po Počivalškovih besedah izključno en cilj, in sicer zavarovati javni interes v družbi sistemskega pomena za državo. »V tem primeru varujemo slovensko podjetje Mercator v odnosu do večinskega lastnika Agrokorja, ki je v težavah,« je dodal.

V besedilu sicer Mercator ni omenjen, vendar je edino slovensko podjetje, ki izpolnjuje kriterije za družbo sistemskega pomena, to je najmanj ena milijarda evrov letnih prihodkov in najmanj 6000 zaposlenih na ozemlju Slovenije. Počivalšek je povedal, da je Mercator z 10.000 zaposlenimi danes normalno delujoče podjetje.

Člani odbora so predlogu večinoma pritrjevali, a ne vsi.

»Predlog zakona ni v skladu z ustavo in posega v zasebno lastnino, ki je ena od ključnih zahtev demokratične države,« je nasprotoval Marko Pogačnik (SDS). Počivalšek je odgovoril, da ni ustavno sporen, saj niti ne posega v lastniško strukturo niti ne krši svobodne gospodarske pobude, izredni član uprave pa bo skrbel le za to, da večinski lastnik Mercatorju ne bi dajal škodljivih navodil.

Vlada je predlog zakona pripravila po vzoru hrvaškega zakona za Agrokor, na podlagi katerega lahko sistemsko pomembno podjetje za Hrvaško zaprosi za pomoč države, ta pa tja pošlje izredno upravo.

Agrokor, ki je Mercator kupil leta 2014, je zahtevo za imenovanje izredne uprave naslovil na hrvaško vlado pred dvema tednoma, potem ko je zaradi za šest milijard evrov nagrmadenih dolgov zašel v težave z likvidnostjo, dobavitelji pa so prenehali dobavljati blago njegovi trgovski družbi Konzum.

»Z aktiviranjem hrvaškega zakona za Agrokor je upravljanje Mercatorja prevzela vlada sosednje države,« je Počivalšek odgovoril na opozorila, da se z zakonom posega v zasebno lastnino.

Minister si želi, da bi sanacija Agrokorja uspela, saj si vlada z zakonom želi le zaščiti tako interese družbe sistemskega pomena kot tudi njene zaposlene, dobavitelje, druge upnike in manjšinske delničarje pred interesi večinskega lastnika, ki je v postopku insolventnosti oziroma prestrukturiranja.

Predsednica odbora Andreja Potočnik (SMC) je v izjavi po seji priznala, da se z zakonom do določene meje posega v zasebno lastnino. A po njenih besedah gre za sorazmeren poseg, saj je Mercator sistemsko pomemben za Slovenijo, ker zaposluje več kot 10.000 ljudi in je z njim povezanih dodatnih okoli 100.000 ljudi, kmetov, zadrug in dobaviteljev, ter ima navsezadnje pomemben vpliv na gospodarske in socialne razmere v Sloveniji.