Protitajkunski zakon 
gre na ustavno sodišče

Državni svet bo dopolnitve zakona o gospodarskih družbah izpodbijal pred ustavnim sodiščem.

Objavljeno
11. november 2011 19.10
Posodobljeno
12. november 2011 05.00
Majda Vukelić, notranja politika
Majda Vukelić, notranja politika

Ljubljana – Državni svet, natančneje interesna skupina delodajalcev, bo do konca meseca na ustavno sodišče vložila zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti dopolnjenega zakona o gospodarskih družbah. Hkrati bo najverjetneje predlagala tudi zadržanje izvajanja zakona. Gre za enega izmed zakonov, ki spadajo v širši okvir »protitajkunske zakonodaje«.

Po vetu državnega sveta je parlament oktobra, torej po padcu vlade, paket drugič potrdil s prepričljivo večino. Namen zakona, ki ga je v postopek vložila SLS in je bil izglasovan najprej s 65 glasovi za, drugič pa z 48, je lastnikom in članom poslovodstev, ki so družbe privedli v stečaj ali prisilno poravnavo, temu pa je sledilo odpuščanje delavcev, onemogočiti, da bi zdrava jedra teh podjetij prenesli na nove družbe, ki so v lasti istih lastnikov in ki jih upravljajo ista poslovodstva.

Očitki in dvomi

Državni svetniki so že ob vložitvi veta opozarjali, da zakon posega v ustavne pravice do svobodne podjetniške pobude, zasebne lastnine in svobodne izbire dejavnosti oziroma poklica ter predstavlja »nesorazmeren poseg za dosego začrtanih ciljev«. Tudi vlada je zakon prepoznala »kot preveč skrajni poseg, čeprav razume namen predlagateljev«.

Poleg tega ustavna presoja očitno ne bo prva ali edina ovira pri uveljavitvi zakona. Zadržke ima tudi sodstvo. Na vrhovnem sodišču so nam pojasnili, da »evidence, iz katerih naj bi registrsko sodišče črpalo podatke, ki mu jih nalaga zakon, tega ne omogočajo. Registrsko sodišče za zdaj še nima tehničnih možnosti enotnega iskanja v aplikaciji zaščiteni vpogledi (50. člen zakona o sodnem registru). To pomeni iskanja na način, da se v aplikacijo vnese posamezen parameter, po katerem se iščejo podatki v celotni bazi sodnega registra.

Za takšen način iskanja bo potrebna izpopolnitev aplikacije za iskanja po zaščitenih vpogledih. Trenutna aplikacija za iskanja po zaščitenih vpogledih pa je zelo zamudna, saj ni bil predviden takšen način uporabe, kakor ga določa zakon«. Tudi zato, tako vrhovno sodišče, »registrska sodišča ne bodo mogla brez zaostankov odločati o predlogih za vpis v sodni register, kot so doslej. Predvidevamo, da se bo čas reševanja predlogov za vpis v sodni register precej podaljšal.«

Proti svinjarijam

Predsednik SLS Radovan Žerjav se je včeraj ostro odzval na opozorila glede izvajanja zakona. Spomnil je, da je stranka zakon v parlamentarni postopek vložila marca in da od takrat intenzivno iščejo »rešitev za svinjarije, ki so se dogajale v slovenskem gospodarstvu. Takrat sem pogrešal marsikoga, denimo ministrstvi za gospodarstvo in pravosodje. Namesto tega, da so pisali razloge, zakaj predlog ni dober, bi lahko napisali predloge za rešitve, ki bi bile morda boljše od teh,« je dejal. Kot pravi, ne prenaša odgovornosti na nikogar, vendar je to, kar se dogaja v slovenskem gospodarstvu, treba preprečiti. Sprejema možnost, da bo kdo zakon izpodbijal na ustavnem sodišču.