Janša je poslanec in je danes dobil prvo plačo

Poslanci so danes dobili prve plače. Čeprav je v zaporu, jo je dobil tudi Janez Janša.

Objavljeno
04. september 2014 17.41
Peter Jančič, notranja politika
Peter Jančič, notranja politika

Ljubljana – Po volitvah so danes prve plače dobili poslanci, prav tako tudi predsednik SDS Janez Janša, ki od konstituiranja pred mesecem v državni zbor prihaja iz zapora.

Iz državnega zbora so pojasnili, da zakon od leta 2012 sicer določa, da poslancu, ki zaradi pripora ali zapora ne more opravljati funkcije, ne pripadajo plača ali druge ugodnosti. A ker Janša svojo funkcijo opravlja, zanj ta določba ne velja in mu zato pripada tudi plača.

Stotisočevrski spor Srečka Prijatelja

Omenjena določba je bila v poslanski zakon vključena leta 2012 po izkušnji s poslancem SNS Srečkom Prijateljem, ki je bil med mandatom dalj časa priprt. Vodstvo zbora, vodil ga je Pavel Gantar, je Prijatelju ustavilo izplačevanje plač, čeprav v zakonu takrat ta možnost ni bila določena. Spor, ki ga je za dobrih stotisoč evrov zaradi tega pred delovnopravnim sodiščem sprožil nekdanji poslanec, še ni končan. Prijatelj zahteva poplačilo za čas, ko je bil v priporu in ni dobival poslanske plače in tudi poplačilo za izgubljeno nadomestilo, ki bi mu po zakonu pripadlo po koncu mandata, ko mu ga je državni zbor odvzel, ker je bil obsojen na več kot polletno zaporno kazen. Po takratni ureditvi je poslancem leto dni pripadalo nadomestilo, ki je bilo enako poslanski plači, zakon pa ni določal, da bi te pravice ne imeli poslanci, ki so bili ob mandat zaradi zaporne kazni.

Nadomestila, ki so jih danes dobili donedavni poslanci, so zaradi spremembe iz leta 2012, ki jo je predlagal tedanji predsednik zbora Gregor Virant, petino nižja kot po prejšnji ureditvi, drugače je določeno tudi, koliko časa lahko nadomestilo dobivajo. Tisti, ki so bili poslanci le en mandat, lahko nadomestilo dobivajo največ šest mesecev, če so bili poslanci dva mandata, nadomestilo dobijo devet mesecev, leto dni pa ga prejemajo le tisti, ki so bili predstavniki ljudstva več kot dva mandatna obdobja. Pravice po koncu mandata je državni zbor leta 2012 znižal tudi vsem drugim funkcionarjem: ministrom, ustavnim sodnikom, predsedniku republike, računskim sodnikom in varuhu človekovih pravic.

Nadomestila po koncu mandata je danes dobilo 29 nekdanjih poslancev. Za leto dni so dodeljena le šestim, ki so bili izvoljeni najmanj trikrat zapored: Samu Bevku, Zvonko Černaču, Ivan Grillu, Alenki Jeraj, Francu Pukšiču in Andreju Vizjaku.

Precej manj nadomestil za bivše

Pred tremi leti je nadomestila za leto dni dobilo 49 bivših poslancev, osem si jih je samih uredilo status. Število prejemnikov nadomestila je tokrat precej nižje, ker je parlament z novelo, s katero so znižali nadomestila, zaostril tudi pogoje, kdaj bivši poslanec lahko dobi nadomestilo. Po prejšnji ureditvi bivšim poslanem ni bilo treba dokazovati, da se ne morejo vrniti na prejšnje delovno mesto, se zaposliti drugje ali upokojiti. Po prejšnji ureditvi jim med prejemanjem nadomestila tudi ni bilo treba prijavljati dodatnih zaslužkov, ki jim po novem znižujejo državno nadomestilo.

Pred tremi leti je Janez Janša, ki je bil kot v teh dneh Miro Cerar že izvoljen za premiera, a še ni imel ministrov, dobil bruto 4147 evrov prve poslanske plače. Najvišjo je dobil tedanji predsednik zbora Virant: 8189 evrov. V plače za januar je bilo takrat vključenih sedem decembrskih dni, ker se je državni zbor konstituiral tik pred novim letom. Virantova plača je bila precej višja zaradi dodatka za vodenje zbora.

Popoldan, ko so poslanci dobili plačilne listke, so nam iz državnega zbora posredovali seznam plač nekdanjih in novoizvoljenih poslancev. Poslanske plače med julija izvoljenimi danes ni dobila Alenka Bratušek, ki ji, ker mora do izvolitve novih ministrov voditi vlado, pripada plača premierke, ki jo izplačuje vlada.

Objavljamo seznam plač