SDS je v sporu z Delom proti sodbi višjega sodišča vložila revizijo

SDS je proti sodbi višjega sodišča, ki je zavrnilo njeno tožbo za 300.000 evrov proti Delu, vložila revizijo.

Objavljeno
09. september 2013 12.25
Iva Ropac, kronika
Iva Ropac, kronika
Ljubljana – SDS se ne more sprijazniti z odločitvijo višjega sodišča, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek proti Delu za plačilo 300.000 evrov odškodnine, javno opravičilo in objavo sodbe zaradi članka Denar iz Patrie ni končal pri Janezu Janši, temveč v njegovi stranki SDS. Sodbo izpodbija na vrhovnem sodišču.

Prvostopenjsko sodišče je sicer dvakrat (delno) pritrdilo SDS, da je Delo grobo poseglo v njen ugled in dobro ime, ko je novinar Dejan Karba 23. novembra 2009 pisal o tem, da se je denar iz podjetja Patria ob nakupu osemkolesnikov po podatkih finskih preiskovalcev stekel v SDS; članek je nastal na podlagi pogovora z vodjo finskih preiskovalcev Kajem Erikom Björkqvistom.

Okrožno sodišče je Delu naložilo, da se mora SDS javno opravičiti in plačati 10.000 evrov, višji sodniki pa so sodbo prvič razveljavili in vrnili v ponovno presojo z napotki, drugo obsodilno sodbo pa so junija spremenili in tožbo SDS zavrnili v celoti. Menijo, da je naslov članka tako pomensko odprt, da ni mogoč sklep, da sam zase pomeni neresnično trditev. Besedna zveza iz naslova že zaradi splošno znanih omejenih možnosti zapisa v naslovu ne more izražati celotnega sporočila članka, zato ni logično, da bi povprečni bralec svoje razumevanje sporočila besedila članka omejeval zgolj na naslov.

Široke meje svobode izražanja

Po mnenju višjega sodišča tako niso podane okoliščine, ki bi utemeljevale izrek odškodnine, saj so meje svobode izražanja v razpravah, ki zadevajo delovanje političnih strank, zelo široke. Ker se SDS s tako odločitvijo ne strinja, je proti sodbi glede odškodnine vložila revizijo, prav tako je vložila predlog za dopustitev revizije glede ugotovitve posega v osebnostne pravice in javnega opravičila.

Pooblaščenec SDS odvetnik Franci Matoz meni, da je napačna presoja sodišča o tem, da sta naslov in vsebina članka pomensko odprta in da ne vsebuje jasnega sporočila, saj naslov po njegovem mnenju povprečnemu bralcu jasno sporoča, da je stranka ravnala koruptivno. Pri tem opozarja, da dokazni postopek ni potrdil, da bi vir, na katerega se novinar sklicuje, dejansko izjavil tisto, kar je povzeto v članku, a je sodišče kljub temu štelo, da je tedaj obstajalo dovolj informacij, ki so dajale podlago za zapis spornega naslova.

Višje sodišče namreč pritrjuje SDS, da očitek v članku implicira koruptivno financiranje politične stranke, navaja SDS in nadaljuje, da je Björkqvist na zaslišanju povedal, da je po objavi zanikal sporno izjavo, višje sodišče pa je kljub temu (po mnenju SDS zmotno) zaključilo, da objavljene informacije predstavljajo neizkrivljeno sporočilo tega, kar je povedal novinarju, pri čemer sodišče po prepričanju SDS tega sklepa ni pojasnilo. SDS še naprej vztraja, da ji je nastala posebno huda škoda, ki terja prisojo odškodnine, ki bi po višini odstopala od sedanje sodne prakse, »a bi pomenila pravično denarno odškodnino z vidika opisanih razsežnosti primera«.

»To je pravi nasprotnik, ki ne odneha. Potem ko je že čisto na tleh in ko ga je povozilo vseh osem koles oklepnika, vstane iz blata in še enkrat ustreli,« je vložitev revizije v svojem hudomušnem slogu komentiral pooblaščenec Dela, odvetnik Stojan Zdolšek, ki je na revizijo že odgovoril.