Opomin iz Bruslja zaradi zaloge nafte in odpadne električne opreme

Kršitve moramo odpraviti v dveh mesecih.

Objavljeno
25. september 2014 20.55
jer Zastarela, stara racunalniska oprema - Sobotna/mn
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Ljubljana – Slovenija je danes dobila od evropske komisije tri uradne opomine. Nanašajo se na prenos evropske direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu, na zaloge nafte in odpadno električno in elektronsko opremo. Kršitve moramo odpraviti v dveh mesecih, sicer lahko komisija preda Slovenijo Sodišču EU.

Slovenija ima težave tudi s prenosom zakonodaje EU o odpadni električni in elektronski opremi ter o vzdrževanju minimalnih zalog nafte. Evropska komisija jo je danes pozvala, naj v dveh mesecih sporoči podrobnosti o prenosu te zakonodaje v svoj pravni red. Komisija je glede prenosa evropske zakonodaje EU o odpadni električni in elektronski opremi v nacionalno zakonodajo poleg Slovenije pozvala še Madžarsko in Nemčijo. Namen nove direktive o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo je preprečiti ali zmanjšati škodljive učinke njenega ustvarjanja in upravljanja na človeško zdravje in okolje ter izboljšati učinkovitost in splošne učinke uporabe virov.

Rok za prenos direktive je potekel 14. februarja, nato pa so Nemčija, Madžarska in Slovenija 31. marca dobile prvi uradni opomin. Slovenija je komisijo že obvestila, da pripravlja predpis za prenos omenjene zakonodaje, ki naj bi bil sprejet do konca prihodnjega meseca.

Slovenijo, Belgijo, Luksemburg, Latvijo in Nizozemsko je komisija prav tako pozvala, naj v celoti izpolnijo svoje obveznosti do zakonodaje v zvezi z zalogami nafte. Nova direktiva glede tega namreč zahteva, da morajo države članice vzdrževati minimalne zaloge nafte, ki ustrezajo povprečnemu dnevnemu neto uvozu za 90 dni ali povprečni dnevni domači porabi za 61 dni, pri čemer se upošteva večja količina. Rok za prenos direktive je bil 31. december 2012.