Sloveniji opomin zaradi neupoštevanja evropske zdravstvene direktive

Kršitve morajo biti odpravljene v dveh mesecih, sicer lahko Slovenija pride pred sodišče EU.

Objavljeno
25. september 2014 15.41
Milena Zupanič, notranja politika
Milena Zupanič, notranja politika
Ljubljana – Slovenija je danes dobila od evropske komisije tri uradne opomine. Nanašajo se na prenos evropske direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu, na zaloge nafte in odpadno električno in elektronsko opremo. Kršitve moramo odpraviti v dveh mesecih, sicer lahko komisija preda Slovenijo Sodišču EU.

Po oceni evropske komisije so direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu nezadostno prenesle v svoje pravne rede Slovenija, Češka in Romunija. Te tri države so danes prejele uradno zahtevo, da morajo evropsko komisijo v dveh mesecih obvestiti o popolnem prenosu direktive. Vse evropske države bi morale prenesti direktivo v lastno zakonodajo do 25. oktobra 2013. Podrobnejših pojasnil, na kaj se nanaša opomin Bruslja, ni.

Domači zdravniki diskriminirani

Kolikor vemo, očita Evropa Sloveniji predvsem premalo tržnosti v zdravstvu, o čemer je na posvetu o financiranju zdravstva junija govoril pravnik prof. dr. Rajko Pirnat, ki je že takrat opozoril, da je direktiva nezadostno prenesena v naš pravni red in da EU še ni zabeležila, da jo je Slovenija sploh prenesla. Iz direktive izhaja, da tuji izvajalci ne potrebujejo pogodbe z javno blagajno (ZZZS), a mora ta kljub vsemu povrniti stroške za slovenskega bolnika, kar bo veljalo tudi za tujega izvajalca, ki bo začasno delal v Sloveniji (ta del direktive še ni prenesen). Posledica je, da so domači izvajalci diskriminirani, je povedal Pirnat. Dejal je, da je treba preiti s sedanjega planskega financiranja zdravstva na financiranje po storitvah oziroma v praksi uveljaviti načelo, da »denar sledi bolniku«, pri čemer je po njegovih besedah potrebno dvoje: določiti jasno ceno zdravstvenih storitev in se odločiti za vrstni red in delež poravnavanja računov. Trg zdravstvenih storitev, na katerem bo lahko pacient enakopravno izbiral med javnopravnimi in zasebnopravnimi izvajalci, mora biti reguliran, zagotovljena pa morata biti nadzor nad kakovostjo, dostop bolnikov do informacij, za vse izvajalce pa morajo veljati enaki pogoji. Zagotovljena mora biti svoboda dela, zato je neprimerno govoriti o spornosti »dvoživk«. Pirnat je takrat svetoval tudi, da je treba najprej reformirati javne zavode, da bodo usposobljeni za samostojne odločitve in nastop na trgu.

***

• Izkušnje pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu preberite v prispevku: Bolniške pravice na papirju, pacienti pa tam, kjer so bili

• Kaj prinaša direktiva? V članku: Z napotnico povsod, za operacijo odobritev