Stališča političnih strank do potrošnikov - testi kakovosti izdelkov? 

Politične stranke smo vprašali kakšen pomen ima po njihovem mnenju primerjalno testiranje kakovosti izdelkov.

Objavljeno
17. november 2011 11.35
Posodobljeno
21. november 2011 05.00
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo

Na naslove desetih po anketah javnega mnenja najobetavnejših političnih strank smo poslali šest vprašanj na temo prihodnje politike varstva potrošnikov – upoštevaje dejstvo, da se stanje na tem področju deloma zaradi gospodarske krize in deloma zaradi odločevalcev, ki mu niso naklonjeni, iz leta v leto poslabšuje. Dobili smo devet odgovorov, odzvala se ni samo stranka NSi.

Vsak dan objavimo odgovore na eno zastavljeno vprašanje. Do že objavljenih lahko najlažje dostopate preko povezanih novic.

Kakšen pomen ima po vašem mnenju primerjalno testiranje kakovosti izdelkov (kakšen za potrošnika in kakšen za gospodarstvo)?

Desus: Primerjalno testiranje, ki ga zagotavlja neodvisna organizacija potrošnikov, je pomembna pomoč potrošniku pri njegovih odločitvah. Zato je potrebno povečati in združiti sredstva v eni organizaciji potrošnikov. Dosedanje informiranje v reviji VIP (Zveza potrošnikov Slovenije) bi tako bilo kvalitetnejše.

LDS: Primerjalni testi izdelkov so po našem mnenju zelo pomembni za potrošnike, saj jim nudijo najobjektivnejše informacije o istovrstnih ali sorodnih izdelkih na trgu. Pomembni so tudi za proizvajalce, saj z njimi dobijo povratno informacijo o kakovosti svojih izdelkov, ki jo hkrati lahko izkoristijo v tržnem komuniciranju s potrošniki. Težava je edino v majhnosti slovenskega trga ter v visokih stroških primerjalnih testiranj. Veseli nas, da Zveza potrošnikov Slovenije kljub takšnim objektivnim danostim potrošnikom ponuja, pogosto v sodelovanju z drugimi potrošniškimi organizacijami, rezultate takšnih primerjalnih testiranj. Kot primer dobre prakse moramo omeniti še primerjalno testiranje avtomobilskih pnevmatik, ki ga v sodelovanju s sorodnimi organizacijami v Evropski uniji, izvaja AMZS. Vsekakor si v LDS v dobro potrošnikov želimo še več takšnih primerjalnih testiranj izdelkov na slovenskem trgu.

Lista Virant: Primeren.

PZ ZJ: Tako za potrošnike kot za gospodarstvo je takšen pristop koristen, saj prispeva k varnosti, dviguje zavest o nujnosti kvalitete in omogoča odločanje na podlagi jasnih kriterijev.

SD: Primerjalno testiranje blaga in storitev, ki se izvaja pod vodstvom neodvisnih potrošniških organizacij, ima velik pomen zaradi zagotavljanja neodvisnosti rezultatov. Informacije o rezultatih primerjalnega testiranja so nepristransko tržno napotilo za potrošnike, saj ni pod vplivom proizvajalcev in trgovcev. Za proizvajalca pa dober dosežen rezultat pomeni prednost pred konkurenco, zaradi česar primerjalno testiranje krepi tudi konkurenčnost na trgu.

SDS: Primerjalno testiranje kakovosti izdelkov je pomembno tako za potrošnika kot proizvajalca. Na ta način je potrošnik ozaveščen o kvaliteti izdelka, proizvajalci pa se prav tako lahko prepričajo o kakovosti svojih izdelkov.
SLS: V SLS menimo, da je za potrošnika primerjalno testiranje kakovosti izdelkov dobrodošlo in koristno, v kolikor je izvedeno strokovno in neodvisno. Za tiste ponudnike, ki vedo, da ponujajo dobro blago oziroma storitev, takšno testiranje zagotovo ni moteče ampak je lahko samo dodatna reklama za kakovost blaga in storitev.

SNS: Primerjalno testiranje kakovosti izdelkov ima za potrošnika velik pomen, saj se potrošnik lahko edino na ta način seznani s tem, kateri izdelki so kakovostni, neškodljivi in kje dobi »več za svoj denar«. V gospodarstvu pa bi primerjalno testiranje morali razumeti in izkoristiti kot priložnost, da ugotovijo, kaj o kakovosti njihovih izdelkov menijo strokovnjaki, ki so izvajali testiranja in jih poskušajo izboljšati, spremeniti, itd.

TRS: V stranki TRS ga podpiramo kot enega od mehanizmov zagotavljanja varstva potrošnikov in pravice do obveščenosti. Vemo sicer, da tako testiranje za gospodarstvo kratkoročno pomeni strošek, vendar jasno podpiramo javni interes. Po načelu trajnostnega razvoja, ki smo mu zavezani, menimo, da je dolgoročno edino koristno.