Štefanec zavrača očitke Sedlarjeve

Predsednik KPK: Nikoli ne bom odstopil, saj sem zelo odgovoren do prevzete funkcije.

Objavljeno
10. oktober 2014 15.51
Štefanec
Š. P., Pi. K., Delo.si; STA
Š. P., Pi. K., Delo.si; STA
Ljubljana − Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec ostro zavrača očitke svoje namestnice Alme Sedlar, da je bila kot članica senata izločena iz razprave in glasovanja glede kandidature Alenke Bratušek za evropsko komisarko. Pri tem ji zagotavlja, da nikoli ne bo odstopil, saj je »zelo odgovoren do prevzete funkcije«.

Namestnica predsednika KPK je namreč včeraj Štefaneca pozvala k odstopu. V odprtem pismu, naslovljenem nanj, mu je očitala, da je bila kot članica senata izločena iz razprave in glasovanja v zadevi kandidature Alenke Bratušek za evropsko komisarko. Medtem ko je bila namreč sama na zasedanju Anticorruption Network na OECD v Parizu, sta druga dva člana senata, Štefanec in njegov namestnik Igor Lamberger, na dopisni seji sama glasovala in sprejela končne ugotovitve v primeru postopka predlaganja kandidatov za člana evropske komisije.

Kako predsednik Komisije za preprečevanje korupcije odgovarja na njene očitke?

Štefanec njene očitke, da je bila namenoma izločena iz postopka nastajanja omenjenega dokumenta in glasovanja, ostro zavrača. Kot je zapisal, so bili prav vsi postopki izvedeni v skladu z zakonom in poslovnikom KPK.

Kot je zapisal, je senat v četrtek opravil dopisno sejo, na kateri je bilo opravljeno glasovanje o ugotovitvah v zadevi Alenke Bratušek. Te ugotovitve pa se vsebinsko niso razlikovale od ugotovitev iz osnutka, ki ga je senat soglasno in ob navzočnosti Alme Sedlar sprejel že 9. septembra. Do postavljenega roka, torej do četrtka do 15. ure, pa sta glasovala samo predsednik KPK in njegov namestnik, ne pa tudi namestnica.

Sedlarjeva je tega dne prejela več dopolnjenih verzij dokumenta, ko se je malo po 11. uri javila predsedniku KPK iz Pariza, pa ni omenila kakršnih koli težav ali nestrinjanj z dokumenti, ki jih je ves čas prejemala, je zapisal Štefanec. Nato pa je tajnica senata vse člane senata obvestila o dopisni seji z opozorilom, da lahko glasujejo do 15. ure, kar sta storila le Štefanec in Lambergar.

Ta dejstva po mnenju predsednika KPK jasno kažejo, da je bila Alma Sedlar o celotnem poteku priprave in sprejemanja dokumenta sproti obveščena, »povsem enako kot druga dva člana senata, s to razliko, da ni sodelovala na razgovorih, ker je bila v Parizu«.

TI Slovenia na KPK naslovilo prošnjo o razjasnitvi razmer

V Transparency International Slovenia (TI Slovenia) opažajo, da v zvezi s trenutnim delom KPK v javnost prihajajo informacije o nekorektnem delovanju senata in nekaterih zaposlenih.

Trenutne razmere, kot so prikazane v javnosti, ogrožajo temelje delovanja KPK kot organa, ki pa je za pregon korupcije in vzpostavljanje integritete najbolj pomemben, so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da to ogroža učinkovito delovanje institucije in krni njen ugled doma in v tujini.

Po njihovem mnenju izjave in obtožbe namestnice v odprtem pismu kažejo na dejanske neurejene razmere v katerih delajo zaposleni in na neusklajeno delovanje senata samega.

KPK pozivajo, da v najkrajšem možnem času transparentno izvede interni nadzor in pripravi analizo delovanja ter zaposlenim omogoči nemoteno delo.

Zaradi vse bolj pogostih informacij o (ne)delovanju KPK je TI Slovenia na pristojne institucije naslovilo tudi prošnje o razjasnitvi razmer v zvezi z (ne)delom organa.