TI opozarja na porast občinskih investicij v predvolilnem letu

A le v tistih občinah, kjer župan ponovno kandidira. Transparency International opozarja tudi na zlorabo občinskih medijev.

Objavljeno
08. december 2015 16.09
Pi. K.
Pi. K.

Ljubljana − Transparency International Slovenia je v pregledu lanskih lokalnih volitev, ki ga je izvedla v petih slovenskih občinah, ugotovila, da volitve niso dovolj transparentne. Občinski mediji so večkrat zlorabljeni za namene predvolilne kampanje, zlasti jih izkoristi župan, če ta seveda kandidira, je pojasnila Živka Kavka Gobbova iz omenjene organizacije. V Transparency International (TI) Slovenia opažajo tudi velik porast občinskih investicij v predvolilnem letu, razen seveda v primerih, ko župan ne kandidira ponovno.

V danes predstavljenem poročilu med drugim opozarjajo na neurejen status organizatorjev kampanje, na pomanjkljivo poročanje o financiranju kampanj in na zlorabo občinskih medijev.

Živa Kavka Gobbo iz omenjene nevladne organizacije je ob robu današnje predstavitve poročila za STA pojasnila, da so v letu 2014 na lokalnih volitvah izvedli pregled predvolilne kampanje in ugotovitve primerjali z zakonodajo.

Pregled je po njenih besedah pokazal, da lokalne volitve niso dovolj transparentne, ne z vidika statusa organizatorjev kot tudi ne z vidika financiranja kampanje, saj v nekaterih poročilih niso bili prikazani vsi stroški. Za izboljšanje transparentnosti lokalnih volitev so v TI Slovenia oblikovali 13 priporočil. Eno glavnih je, naj se začnejo tudi na lokalni ravni izvajati sankcije. Prav tako predlagajo, naj se dokumenti, vezani na predvolilno kampanjo, v čim krajšem času objavijo na elektronskem portalu, ki bi ga lahko vodila državna institucija, denimo državna volilna komisija.

Urediti je treba tudi pravni status organizatorjev predvolilne kampanje, je povedala Kavka Gobbova. Informacije o organizatorjih, o finančnih poročilih in njihovih prilogah naj bodo dostopne po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, še predlagajo v nevladni organizaciji.

Pri projektu nadzora nad lokalnimi volitvami, ki je bil v Sloveniji izveden prvič, je sicer sodelovalo 20 prostovoljcev.