Tožilstvo se mora odzivati na hude družbene odklone

Po šestih letih je na položaju prvega tožilca v državi Zvonka Fišerja zamenjal Drago Šketa.

Objavljeno
04. maj 2017 20.29
Majda Vukelić
Majda Vukelić
Ljubljana – Višji državni tožilec Drago Šketa je danes postal peti generalni državni tožilec v samostojni Sloveniji, ki je na tem položaju zamenjal Zvonka Fišerja.

Doslej najmlajši prvi človek tožilstva 48-letni Drago Šketa je dejal, da si bo prizadeval, da bo državno tožilstvo še naprej uresničevalo svoj temeljni cilj, to je uspešen, ustrezen in zanesljiv kazenski pregon vseh kaznivih dejanj. S tem naj bi »okrepilo zaupanje strokovne in tudi laične javnosti v našo neodvisnost in objektivnost, vrlini, skozi prizmo katerih bo tožilska organizacija še naprej prispevala k ustvarjanju pravičnega in učinkovitega pravosodja, vse v interesu krepitve pravne in socialne države«.

Ustrezna odzivnost

Novi generalni državni tožilec meni, kar je poudaril tudi v svojem šestletnem strateškem programu, da mora tožilstvo, kot organ pregona, odgovoriti na vprašanje, kako lahko s svojim delom pripomore k izboljšanju gospodarskih in socialnih razmer v državi. Družbeni razvoj in blaginja države sta namreč odvisna tudi od ustrezne odzivnosti tožilcev. Raven zaupanja v državne institucije se vse bolj niža, zato so ciljno naravnani ukrepi, ki bodo spremenili družbeno ozračje, nujni. In tožilstvo, kot najbolj represiven obraz države, je temeljni akter pri preganjanju predvsem tistih kaznivih dejanj, ki so za družbo najbolj nesprejemljiva, zato so pričakovanja javnosti, tako Šketa, da bo reševanje kazenskih zadev hitro in uspešno, toliko večja. Tožilci vedo, kaj je cilj njihovega dela. Hudi družbeni odkloni, ki se kažejo predvsem v gospodarski in finančni kriminaliteti, morajo biti sankcionirani, opozarja prvi človek tožilstva. Če tožilci že nekaj let obvladujejo klasično kriminaliteto, je zdaj poseben izziv gospodarska, ki na vseh ravneh povzroča škodo.

Nova energija in zagon

Šketa po mnenju pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča v tožilsko organizacijo prinaša »zelo potrebno novo energijo in zagon«. Meni, da se je Šketa že pri vodenju mariborskega okrožnega državnega tožilstva izkazal kot človek, ki je odprt za sodelovanje in ki si prizadeva za avtonomijo državnega tožilstva.