Tretji osnutek koalicijske pogodbe pravi ...

Bančne luknje ne bomo preiskali, privatizacija pod strožjimi pogoji.

Objavljeno
21. avgust 2014 16.56
Miro Cerar 16.7.2014 Ljubljana Slovenija
Pi. K., Delo.si, M. Ho. notranja politika
Pi. K., Delo.si, M. Ho. notranja politika

Ljubljana − V uredništvu Dela smo pridobili tretji osnutek koalicijske pogodbe. Kakšne so razlike in poudarki?

• ne vključuje več preiskave bančne luknje z jasno opredelitvijo odgovornosti

• ne vključuje več ukinitve zgornjega razreda dohodninske lestvice s 50-odstotno davčno stopnjo

• namesto izboljšanega nadzora nad delovanjem Sazasa zdaj le izboljšan nadzor nad delovanjem uradnih institucij

• poudarja zemeljski plin kot najpomembnejši energetski vir prihodnosti

• priprava spremembe igralniške zakonodaje

• priprava zakona o ustanovitvi in delovanju demografskega rezervnega sklada do 30. junija 2015.

• uvedba informativnega izračuna o socialnih prejemkih z namenom razbremenitve posameznikov administrativnega dela in večje preglednosti prejemkov.

• zagotovili bodo 40 milijonov evrov sredstev za letni dodatek za upokojence

usklajevanje pokojnin v primeru 2,5-odstotne gospodarske rasti

• preoblikovanje urada za mladino v urad za medgeneracijsko sodelovanje

• prizadevanje za polno spoštovanje različnosti in omogočanje enakih možnosti za vse ranljive skupine, denimo Rome, verske in etnične manjšine, LGBT osebe, migrante in druge.

• resolucija o nacionalnem programu za enakost žensk in moških

razprava o družinski politiki, ki bo podlaga za zaščito pravic otrok in vseh raznovrstnih oblik modernih partnerstev in družin

• odločen boj proti korupciji in trajen mandat sodnikov s poskusno dobo

• nadaljevanje privatizacije le pod pogojem, da bo ohranjala število delavnih mest, ustvarjala nova delovna mesta ter zagotavljala rast in razvoj privatiziranih podjetij

• izenačena pravila za pogoje dela in poslovanje koncesionarjev z javnimi zdravstvenimi zavodi.