Tudi SDS za domoljubno vzgojo od vrtca do srednje šole

SDS je danes v DZ vložila novelo zakona, s katero želijo v izobraževalni proces uvesti domoljubno vzgojo.

Objavljeno
24. februar 2015 17.25
vvo*šola
Pi. K., Delo.si, STA
Pi. K., Delo.si, STA
Ljubljana - SDS je danes v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki uvaja domoljubno vzgojo od vrtca do zaključka srednje šole. Novela prav tako udejanja odločbo ustavnega sodišča iz decembra 2014 glede financiranja javno veljavnih programov v zasebnih šolah.

Spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja iz leta 2007 so v zakon, kot je na novinarski konferenci povedala poslanka SDS Jelka Godec, vnesle rešitve o razvijanju zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti ter vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Vzgojno-izobraževalni zavodi so po navedbah Godčeve dolžni razvijati zavest o državni pripadnosti in nacionalni identiteti, a praksa kaže, da se v nekaterih okoljih domoljubje ustavi v formalnostih in je omejeno.

V SDS ocenjujejo, da bi bilo treba bolj poglobljeno pristopiti k tematiki domoljubja in jo vpeti v življenje šole na vseh področjih.» Nenazadnje so nas na to opozorili tudi dijaki, ki so sodelovali na novembrski konferenci o participaciji otrok in mladostnikov v izobraževalnem procesu v državnem zboru,« pravi Godčeva. Dodaja, da zato v spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predlagajo dodatno določilo, ki uvaja domoljubno vzgojo v kurikule od vrtca do zaključka srednje šole.

Naslednja sprememba pa se nanaša na odločbo ustavnega sodišča s 4. decembra 2014, ki določa, da je financiranje javno veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja v zasebnih šolah v neskladju z ustavo.

»V spremembah zakona predlagamo nediskriminatorno financiranje zasebnih šol, zato se spreminja 86. člen, ki se glasi, da se zasebni osnovni šoli za izvedbo javno veljavnega programa šoloobveznih otrok zagotavlja 100-odstotno financiranje, medtem ko jim ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo,«pojasnjuje Godčeva. Zasebni glasbeni šoli, gimnaziji in poklicni strokovni ter tehnični šoli bi se za izvedbo javno veljavnega programa zagotovilo 85 odstotkov javnih sredstev, po besedah Godčeve še predvideva njihov predlog.

Odbor za izobraževanje je na pobudo NSi v začetku februarja že razpravljal o potrebi po uvedbi državljanske in domovinske vzgoje ter etike kot učnega predmeta v srednje šole. Sprejel je sklep, s katerim je ministrstvu za izobraževanje in drugim pristojnim inštitucijam predlagal pripravo analize o tem, ali je treba v učnih načrtih povečati obseg omenjenih vsebin.