Uspeh civilnih iniciativ Kras in za Primorsko

Minister Zalar je predstavil ukrepe za vzpostavitev učinkovitejšega nadzora na obmejnem trgu nepremičnin.

Objavljeno
14. april 2011 17.08
Posodobljeno
14. april 2011 17.18
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica; Anže Božič, notranja politika
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica; Anže Božič, notranja politika
Ljubljana - Republika Slovenija ne bo uveljavljala zaščitne klavzule za omejitev prodaje nepremičnin tujim državljanom, je sklenila vladna medresorska skupina pod vodstvom ministra za pravosodje Aleša Zalarja. Namesto tega se je vlada na podlagi 90 strani obsegajočega poročila komisije odločila za sprejetje 13 ukrepov za zaščito pred motnjami na trgu, nedovoljenimi posegi v prostor ter za boljšo usklajenost prostorskega načrtovanja med lokalno in državno ravnijo. Civilni iniciativi sta zadovoljni, a ne popolnoma.

»Ker ta trenutek na domačem nepremičninskem trgu ni težav, ki bi resneje poslabševale gospodarske razmere, smo se odločili za vrsto nediskriminatornih ukrepov, za katere ne potrebujemo soglasja Bruslja. Slovenija lahko sama učinkovito zaščiti svoj nepremičninski trg,« je po seji vlade dejal Aleš Zalar. Prodaja nepremičnin je bila kritična v letih 2007 in 2008, vendar je prav, da ima država na voljo zaščitne ukrepe, s katerimi bi lahko preprečili ponovitev neugodnega nepremičninskega trenda.

Bo rešitev tudi Kraški regijski park?

Novi ukrepi največ dela nalagajo ministrstvu za okolje in prostor (MOP). To mora vladi v prihodnjih dveh tednih predlagati skrajni rok za sprejetje občinskih prostorskih načrtov. »Posebna skupina bo koordinirala prostorsko načrtovanje na lokalni in regionalni ravni in bo izdajala za občine zavezujoča navodila,« je napovedal minister Zalar.

MOP bo izvedel nadzor na upravni enoti Sežana v postopkih gradnje objektov in sprememb namembnosti zemljišč iz kmetijskih v zazidalna v letih od 2005 do 2009, čez tri mesece pa mora ministrstvo vladi poročati o predlogu za ustanovitev kraškega regijskega parka in o izvajanju projekta Carso - Kras.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo moralo izpolniti tisti del zakona o kmetijskih zemljiščih, ki varuje ta zemljišča, zakon o gozdovih pa spremeniti tako, da bo država dobila predkupno pravico. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bo dobil dodaten denar, zato da bo postal lastnik teh zemljišč v desetkilometrskem, in ne več v kilometrskem obmejnem pasu.

Ministrstvo za finance mora do konca leta 2011 vzpostaviti evidentiranje poslov, ki so obdavčeni z DDV, MOP pa mora vladi vsakega pol leta poročati o prometu z nepremičninami in o cenah v obmejnih upravnih enotah. Eden od predvidenih ukrepov pa so tudi posveti z župani obmejnih in sosednjih občin.

Vlada ni naklonjena zaščitni klavzuli


Prvi človek Civilne iniciative Kras Robert Rogič, ki je skupaj s Civilno iniciativo za Primorsko februarja letos začel stopnjevati zahteve po uvedbi zaščitne klavzule, je z sklepi vlade deloma zadovoljen: »Poročilo medresorske skupine pritrjuje našim opozorilom o čedalje večji prodaji nepremičnin tujcem, ki zaradi poviševanja cen otežuje dostopnost nepremičnin domačinom. Zadovoljni smo tudi z ugotovitvijo, da je treba čim prej ustanoviti kraški regijski park. Nismo pa zadovoljni s tem, da se vlada umika od možnosti za uvedbo zaščitne klavzule.

Na sestanku dan pred sejo vlade smo jim predlagali, naj zaprosijo za podaljšanje prehodnega obdobja za še tri leta. V tem času bi vse načrtovane ukrepe tudi zares prenesli v zakonodajo in občinske predpise. Tako pa se je na hitro sprejela kopica ukrepov brez soglasja z župani in občinami, kar lahko povzroči nove konflikte,« je pojasnil Robert Rogič.

Napovedal je, da bosta iniciativi celovito stališče pripravili do sredine prihodnjega tedna. »Moralno smo zavezani 12.000 podpisnikom naše peticije za uvedbo zaščitne klavzule,« je dejal Rogič. »Se pa je prvič zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da je civilna družba dosegla to, kar smo zdaj dosegli v obeh primorskih iniciativah. To, da se je vlada odzvala, sprejela ukrepe, ki bodo posegli v zelo številne zakone. To je za nas velik uspeh,« je dodal Rogič.