V državni upravi v treh letih tri odstotke manj zaposlenih

Vlada je sprejela kadrovski načrt državne uprave s ciljnim znižanjem zaposlenih v javnem sektorju za odstotek vsako leto.

Objavljeno
12. september 2013 20.27
jer*Protesti, policisti
Ni. Č., Delo.si, STA
Ni. Č., Delo.si, STA

Ljubljana - Vlada je na današnji seji sprejela skupni kadrovski načrt organov državne uprave za letošnje in prihodnji dve leti.

V njem je v skladu z dogovorom s sindikati javnega sektorja določila ciljno znižanje števila zaposlenih za odstotek v vsakem od treh let.

Glede na skupni kadrovski načrt za organe državne uprave skupaj s policijo, vojsko, upravo za izvrševanje kazenskih sankcij in upravnimi enotami je bilo 1. januarja letos 31.967 zaposlenih. Ob koncu leta je njihovo števil določeno pri 31.593, kadrovski načrt za leto 2014 jih predvideva 31.322, za leto 2015 pa 31.003.

Vlada je ministrstvom tudi naložila, da v okviru kvote dovoljenih zaposlitev posebno pozornost namenijo ustrezni kadrovski popolnitvi delovnih mest inšpektorjev. Dodatne zaposlitve so še v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Prav tako je vlada ministrstvom naložila, da zagotovijo delovna mesta za javne uslužbence, ki imajo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, a se ne štejejo v realizacijo kadrovskega načrta, ker jim je bil zaradi dela na evropskih projektih začasno spremenjen vir financiranja njihovih plač.

Kot je navedeno, naj bi delovna mesta zanje zagotovili »s prerazporeditvijo oziroma nadaljevanjem dela na drugih evropskih projektih oz. v okviru veljavnega skupnega kadrovskega načrta oz. potrebnih sprememb skupnega kadrovskega načrta«.

Sicer pa je vlada v okviru skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave s sklepom določila tudi minimalno kvoto za zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev, in sicer 12 zaposlitev ministrstvu za finance oz. Carinski upravi, 30 ministrstvu za notranje zadeve oz. Policiji in 70 ministrstvu za obrambo oz. Slovenski vojski.

Na podlagi 22. člena zakona o javnih uslužbencih vlada sprejema tudi kadrovski načrt za javne agencije, javne sklade, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod RS za šolstvo.

Iz zbirnega kadrovskega načrta za omenjene osebe javnega prava izhaja, da so imele v začetku leta skupaj 4268 zaposlenih, po načrtu za leto 2015 naj bi jih bilo 4126.

Kot je navedeno v sporočilu po seji vlade, je sicer trend zmanjševanja zaposlenih prisoten že nekaj let. Od 1. 1. 2006 se je civilni del državne uprave glede na dejansko število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna, zmanjšal za 3262 zaposlenih ali 18,2 odstotka. Število vseh zaposlenih, vključno s policijo, vojsko in Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, pa se je zmanjšalo za 2825 ali 8,2 odstotka, so še zapisali.