V javni obravnavi predlog zakona o partnerski skupnosti

Zakon bi omogočil slovesno sklenitev zveze, po novem bi se uzakonil tudi partnerjev obisk v zaporu ali bolnišnici.

Objavljeno
15. oktober 2014 13.15
TOPSHOTS-FRANCE-SOCIETY-WEDDING-DEMONSTRATION-PARIS
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si

Ljubljana − Ministrstvo je danes v javno obravnavo ponovno posredovalo predlog zakona o partnerski skupnosti (ZPS). Z njim, kot navajajo, si prizadevajo odpraviti razlikovanje, ki temelji na podlagi spolne usmerjenosti. Razprava je predvidena do 15. novembra.

Po predlogu je partnerska skupnost skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki skleneta partnersko skupnost. Partnerska skupnost ima enake pravne posledice, kot jih ima sklenjena zakonska zveza med dvema osebama različnega spola, so zapisali na spletni strani ministrstva.

Osnutek zakona ureja tudi nesklenjeno partnersko skupnost − kot dalj časa trajajočo življenjsko skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske skupnosti, enako kot zunajzakonska skupnost dveh oseb različnega spola.

Predlog ne posega na področje posvojitev

Predlog zakona o partnerski skupnosti ne posega na področje posvojitev in tudi ne na področje oploditve z biomedicinsko pomočjo. To pomeni, da bo na teh dveh področjih še naprej veljala sedanja ureditev.

Trenutno veljavna pravna ureditev ureja pravni položaj istospolnih partnerskih skupnosti v zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki poleg registracije istospolne partnerske skupnosti partnerjema te skupnosti priznava tudi določene pravice in obveznosti predvsem na premoženjskopravnem področju.

Z zdaj predlaganim zakonom bi odpravili registracijo, partnerja pa bi po novem lahko tudi slovesno sklepala partnersko skupnost.

Odprava neenakosti

S predlogom zakona ministrstvo predlaga odpravo nekaterih neenakosti na nekaterih drugih področjih kot npr: da se brezposelni registrirani partner trenutno po svojem partnerju ne more zdravstveno zavarovati; obsojenca na prestajanju kazni zapora po trenutni veljavni zakonodaji kot svojca ne more obiskati partner v registrirani istospolni skupnosti; preživeli istospolni partner najemnika stanovanja nima pravice zahtevati sklenitve najemne pogodbe in druge neenakopravnosti v različnih zakonih, ki jih je v preteklosti že ugotavljalo ustavno sodišče.

Predlog zakona o partnerski skupnosti je že bil poslan v javno razpravo aprila letos, vendar nadaljnje obravnave zaradi padca vlade ni bilo.

Nekatere pripombe iz javne razprave, predvsem tiste, ki so se nanašale na obdobje uveljavitve nove ureditve ter preoblikovanje obstoječih skupnosti, so že upoštevali v novejšem predlogu, so zapisali.