Varuhinja o neodzivnosti organov

Zdenka Čebašek - Travnik je opozorila, da so vprašanja, ki jih je izpostavljala, večinoma ostala brez odgovorov.

Objavljeno
30. januar 2013 16.48
Posodobljeno
30. januar 2013 17.00
DZ
Matjaž Albreht, notranja politika
Matjaž Albreht, notranja politika
Ljubljana - Državni zbor je, ob odsotnosti ministrov, obravnaval poročilo varuhinje človekovih pravic za leto 2011 in sprejel priporočila vladi. Varuhinja Zdenka Čebašek-Travnik, ki se ji 21. februarja izteče šest letni mandat, je opozorila, da vlada in državni zbor ne upoštevata resolucije o normativni dejavnosti, ki predvideva sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov.

Varuhinja je poslance na začetku opozorila, da so vprašanja, ki jih je v dosedanjih poročilih izpostavljala, večinoma ostala brez odgovorov. Gre za vprašanja pravne in socialne države, revščine, varovanja okolja, delovnopravne in stanovanjske zakonodaje ter otrokovih pravic. Nevzdržno je, da ministrstvo za zdravje ne pripravi nujnih sprememb zakona o duševnem zdravju, čeprav nanje že več let opozarjajo. Urediti bi morali tudi status ambulant za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Prav tako neodzivna so njena več letna opozorila o naraščajoči revščini.

Temu so se pridružile kršitve delavske zakonodaje, neplačevanje plač in prispevkov, veriženje zaposlitev in neustrezno ravnanje s tujimi delavci. O dolgotrajnosti sodnih postopkov in prezasedenostjo zaporov prav tako pišejo vsako leto.

Varuhinja je še opozorila na nedopustno neodzivanje organov v sestavi ministrstva za okolje in prostor, ki se nadaljuje kljub reorganizaciji ministrstva. Zaradi tega je onemogočeno njihovo posredovanje pri onesnaženosti okolja v večjem obsegu, kot je v Zasavju, celjski kotlini, mežiški dolini ali pomurski ravnini.

Prav tako bo treba spremeniti vlogo stanovanjskega sklada, saj njegovo delovanje ne prinaša zastavljenih ciljev. Opozorila je še na resolucijo normativni dejavnosti, ki naj bi pripomogla k pripravi boljših predpisov, saj predvideva sodelovanje javnosti, a je vlada in državni zbor ne upoštevata.

Ena težjih nalog v prihodnjem mandatu bo, po njenem mnenju, posredovanje predlogov za izboljšave posameznim delom oblasti, da jih ti ne bi razumeli kot napad na njihovo neodvisnost. Na koncu pa je poudarila, da je pot v boljšo in bolj pravično družbo mogoče doseči le z medsebojnim spoštovanjem in spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka.

Poslanci so v večini pohvalili delo varuhinje in njenih sodelavcev. Opozarjali so na revščino, prikrito nasilje nad starejšimi in na druge primere kršenja človekovih pravic, ki pa jih zaradi krize ne bo mogoče odpraviti v kratkem času.

V SDS in NSi pa so menili, da se varuhinja ni primerno odzivala na naraščajoči sovražni govor. Čeprav sta SD in PS predlagali, da bi DZ podprl vsa predlagana priporočila varuhinje, so poslanci podprli le priporočila, ki jih je predlagala vladna koalicija.