»Več telesne dejavnosti, več sadja in zelenjave, manj sladkorja in soli«

Vlada je sprejela akcijski program za izvajanje nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti.

Objavljeno
13. april 2017 15.25
Be. B., STA
Be. B., STA

Ljubljana − Na podlagi sprejete resolucije o nacionalnem programu iz julija 2015 je vlada danes sprejela akcijski načrt, ki opredeljuje aktivnosti v letošnjem in prihodnjem letu. Namen je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od zgodnjega obdobja življenja do pozne starosti.

Kot strateške cilje, ki jih z izvajanjem nacionalnega programa želijo doseči, so navedli zmanjšanje deleža prebivalcev, ki so debeli oziroma imajo čezmerno telesno maso, in tistih, ki so telesno nedejavni. Zmanjšati želijo tudi delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših in bolnikov. Po drugi strani pa želijo povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo, ter dojenih otrok. Cilj je tudi, da se poveča uživanje zelenjave in sadja, zmanjša pa vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli ter vsebnost transmaščob v živilih.

Kot so zapisali na družbenem omrežju Tumblr, želijo s konkretnimi aktivnostmi spodbuditi izboljševanje gibalnih in prehranjevalnih navad, obvladovati debelost prebivalcev ter dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju.

Usklajenost načrta z ukrepi drugih resorjev

Akcijski načrt se povezuje z že sprejetimi usmeritvami in ukrepi drugih resorjev za doseganje sinergij, kot so na primer usmeritve kmetijske politike, naravnane k povečani lokalni trajnostni oskrbi in zagotavljanju samopreskrbe, usmeritve nacionalnega programa športa, strategije slovenskega turizma za zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo, usmeritve socialne politike za socialno aktivacijo in zmanjševanje tveganja revščine, usmeritve v trajnostni razvoj in mobilnost.

Akcijski načrt opredeljuje aktivnosti do leta 2018, izvedbene roke, kazalnike, nosilna ministrstva in sodelujoče ter predvidena finančna sredstva. Ker pa je bil nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti 2015−2025 sprejet že v letu 2015, so zaradi boljše preglednosti vključili tudi aktivnosti, ki se nanašajo na njegovo izvajanje v lanskem letu.

V pripravo akcijskega načrta so bili vključeni različni deležniki, od stroke, nevladnih organizacij, gospodarskih in interesnih združenj ter druge zainteresirane javnosti, so zapisali v sporočilu.