Večini preveč izplačane plače ne bo treba vrniti

Po trenutni zakonodaji morajo tisti javni uslužbenci, ki so dobivali preveč izplačane plače, to razliko vrniti.

Objavljeno
29. avgust 2013 18.05
Slovenija Ljubljana 18.09.2012 - Zbor zdravnikov UKC. Foto: Leon Vidic/Delo
Mario Belovič, notranja politika
Mario Belovič, notranja politika

LLjubljana – Minister za javno upravo Gregor Virant je skupaj s predstavniki večjih javnih zavodov načeloma rešil problematiko preveč izplačanih plač. Večini zaposlenih – kjer so računovodske službe izplačale višjo plačo zaradi zakonskih nejasnosti – denarja na koncu ne bo treba vračati.

Mario Belovič

Minister Gregor Virant je po pogovoru s predstavniki zavoda za zaposlovanje, Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in Radiotelevizije Slovenija (RTVS), kjer je inšpektorat za javno upravo ugotovil največ napak in nepravilno prevedenih plač pri prehodu na nov plačni sistem leta 2008, dejal, da morajo tisti javni uslužbenci, ki so dobivali preveč izplačane plače, to razliko vrniti. »Čeprav se pri tem postavlja vprašanje, ali lahko zahtevajo vračilo od zaposlenih, ki za delodajalske napake niso nič krivi, ali se zadeva lahko uredi kako drugače,« je rekel Virant. Kljub temu je zakonodajo treba upoštevati.

Zato so sklenili, da se bodo delodajalci v javnem sektorju z vsemi uslužbenci, ki bi morali vračati preveč izplačane plače, dogovorili o vrnitvi. »Če s katerim od njih dogovora ne bodo mogli doseči, bodo šli v tožbe, tako kot to določa zakon,« pravi minister. Po veljavni zakonodaji so delodajalci v javnem sektorju zavezani izterjati preveč izplačane plače s tožbo pred pristojnim sodiščem, če se jim o tem v mesecu dni po obvestilu ne uspe dogovoriti z zaposlenim.

Dobra novica za nedolžne zaposlene

A ker sedanja zakonodaja »ni ravno pravična«, bodo na ministrstvu hkrati pripravili popravke, in sicer tako, da bodo ločili med očitnimi napakami, ki so bile storjene naklepno ali iz malomarnosti, in napakami, ki se na drugi strani dogajajo zaradi nedodelanosti ali nejasnosti zakonodaje. »Ta čas bodo morebitne tožbe delodajalcev na sodiščih mirovale,« je pojasnil minister.

V prehodnih določbah novele zakona bodo določili, da se nova ureditev nanaša tudi na že odprte primere, to pa pomeni, da bodo po novi zakonodaji obravnavani vsi javni uslužbenci, tudi tisti, ki so dogovore z delodajalci že podpisali, plače pa so jim ali jim jih bodo znižali. Virant meni, da bodo uslužbenci zelo verjetno počakali na spremembo zakonodaje in se pred tem ne bodo dogovarjali z delodajalci.

Besedilo novele bi lahko bilo pripravljeno v nekaj tednih, vendar bo postopek zaradi potrebnih pogajanj s sindikati in procedure v vladi ter v državnem zboru trajal še nekaj časa.

Na tnalu vsaj 1500 uslužbencev

Natančnih podatkov, koliko je bilo preplačil in kje ter katera so bila izvedena naklepno in iz malomarnosti in katera ne, še ni. Generalni direktor Marko Fili pravi, da je vseh primerov na RTVS približno 650, od tega jih je približno 600 dobilo višje plače zaradi napačne prevedbe v nov plačni sistem. Preostali bodo del plače morali vrniti. Podobna je situacija na zavodu, kjer je 595 nepravilno prevedenih plač, na UKC pa je takšnih primerov nekaj več kot 300.