Visokošolski zakoni: Izstopa iz enotnega plačnega sistema ne bo

Predlogi sindikata bodo upoštevani.

Objavljeno
15. februar 2017 20.46
Maja Makovec Brenčič
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič
Ljubljana – Izhodišča zakonov o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti so bila danes prvič javno predstavljena. Gorazd Kovačič iz visokošolskega sindikata je zadovoljen, da je ministrica spremenila stališča, in jo je pozval, naj izhodišča dopolni z varovalkami na področju delovnega prava, plač, pedagoškega normativa in načina volitve organov. Ministrstvo bo varovalke vključilo.

Čeprav je visokošolski sindikat pozval ministrico za izobraževanje Majo Makovec Brenčič, naj z današnje skupne seje svetov za visoko šolstvo in za znanost in tehnologijo umakne izhodišča za visokošolsko zakonodajo, se to ni zgodilo. Vendar pa je ministrica pomirila strasti in zanikala izstop profesorjev iz enotnega plačnega sistema. »Nikakršnega nameravanega izstopa ni. Res pa je, da so dokumenti, pripravljeni pred leti, to predlagali kot eno od možnosti. Pomembno je, da stopamo trdno naprej za sistemom plač javnih uslužbencev, a hkrati zagotovimo tudi fleksibilne možnosti nagrajevanja odličnosti.« O širitvi avtonomije univerze je pojasnila, da gre za avtonomijo na področju kadrov, organizacije, financiranja in dejavnosti, kar je podprla tudi delovna skupina, ki je pripravila izhodišča.

Upoštevati pretekle ekscese

Pomislekom visokošolskega sindikata so se danes pridružili tudi v Študentski organizaciji Slovenije. Žan Bokan, predstavnik študentov, je dejal, da so izhodišča nesprejemljiva in kažejo na to, da hočejo univerzitetne elite legalizirati sporne prakse. Prav tako jih skrbi širjenje avtonomije univerz.

Podobno skrb je izrazil Gorazd Kovačič, predsednik sindikata Univerze v Ljubljani, ki je dejal, da nobena organizacija ne more biti absolutno avtonomna in da je treba upoštevati izkušnje: »Glede na raven akademske kulture na visokošolskih zavodih si moramo priznati, da vodstva zavodov niso zrela za preširoko avtonomijo na kadrovskem in organizacijskem področju.«

Kovačič je spomnil, da se izhodišča ožje delovne skupine in gradivo ministrstva razlikujejo, vendar je priznal, da je ministrstvo ublažilo svoje predloge, zato je ministrico pozval, naj jih dopolnijo tudi pisno, zlasti glede varovalk delovnega prava. To naj bi se zgodilo že prihodnji teden. Sledila bo javna razprava o obeh zakonih – pripomb strokovne javnosti bo, kot kaže, veliko – nato bo ministrstvo pripravilo zakonodajni okvir za oba ter še posebej za zakon o nacionalni agenciji za kakovost javnega šolstva. Za zdaj so najglasnejši tisti, ki se zavzemajo za enoten zakon o visokem šolstvu in raziskovanju.