Priporočila o transparentnosti niso bila sprejeta

Odbor DZ za notranjo politiko pa predlaga vladi, da zagotovi sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov.

Objavljeno
26. november 2015 18.25
iza koprivnikar
Matjaž Albreht
Matjaž Albreht

Odbor državnega zbora za notranjo politiko predlaga vladi, da zagotovi dosledno spoštovanje resolucije o normativni dejavnosti ter dosledno spoštuje določbe poslovnika vlade, ki se nanašajo na postopke v zvezi z zagotavljanjem sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov.

To je edino priporočilo, ki je bilo sprejeto, od priporočil Združene levice, ki jih je predlagala vladi za povečanje transparentnosti in demokratičnosti njenega delovanja in delovanja ministrstev. Poleg omenjenega priporočila je predlagala še ponovno uveljavitev magnetogramov sej, zagotovitev zakonodajne sledi, javnost mnenj, ki jih k posameznim zakonskim predlogom podaja vladna služba za zakonodajo in dostopnost gradiv, ki so uvrščena na vladne seje. Vsa ta priporočila niso bila sprejeta, saj je zanje glasovala le opozicija, ki pa ima v odboru premalo glasov.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Odbor je podprl tudi predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Pri tem so opozicijski poslanci nasprotovali predvsem možnosti zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s pripravo informacij za prosilce. Ocenili so, da se bo s tem zmanjšala transparentnost dela državnih organov.

Po veljavni ureditvi lahko organ za posredovanje zahtevane informacije prosilcu zaračuna le materialne stroške. Vlada pa je predlagala, da bi imeli organi možnost zaračunavanja stroškov, ki nastanejo neposredno s pripravo in posredovanjem kopije zahtevane informacije. Predlogu je nasprotovala tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, direktor centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Goran Forbici in Vid Doria iz Transparency International Slovenia. Menili so, da bi bilo zaračunavanje stroškov dela v tem primeru v nasprotju z namenom dostopa do informacij javnega značaja.

Zaračunavanje informacij

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pojasnil, da namen novele zakona ni zaračunavanje dostopa do informacij javnega značaja, saj lahko organi že zdaj zaračunajo stroške v skladu z veljavno uredbo, ki z zakonom ni usklajena, če za to pridobijo soglasje. Dragan Matić (SMC) pa je dejal, da se stroški zaračunajo takrat, ko gre za nadpovprečno obremenitev neke javne institucije, kar pa je mogoče že zdaj, vendar je to le izjema.

Na koncu je odbor sprejel dopolnilo Združene levice, po katerem lahko organ za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije prosilcu zaračuna le materialne stroške, pri čemer pa zaradi ekonomičnosti ne zaračuna stroškov, ki ne presegajo 20 evrov z vključenim DDV.

Novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja poleg tega ureja še ponovno uporabo informacij, ki jih nevladnim organizacijam tudi ne bo mogoče zaračunavati.