Vlada potrdila programe za vključevanje tujcev

Uredba med drugim določa pripravo programov kot je program učenja slovenskega jezika.

Objavljeno
13. september 2012 17.05
K. V., Delo.si
K. V., Delo.si
Ljubljana - Vlada je na današnji seji izdala uredbo o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU. Slednja natančneje opredeljuje izvedbo programov, s katerimi država tujcem omogoča spoznavanje slovenskega jezika in družbe, povzema STA.

Uredba med drugim določa pripravo programov pomoči pri vključevanju tujcev, kot so program učenja slovenskega jezika, program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo ter program spoznavanja slovenske družbe. Programi se izvajajo kot javno veljavni izobraževalni programi za odrasle, njihovo natančnejšo vsebino pa določi minister, pristojen za izobraževanje, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Programe po uredbi financira ministrstvo za notranje zadeve, ki s postopkom javnega naročanja izbere tudi njihove izvajalcev, samo izvajanje programov pa nadzira inšpektorat, pristojen za šolstvo.

Uredba določa še postopek za odobritev udeležbe v programih. Med drugim tako določa, da se postopek začne na zahtevo državljana tretje države, ki zahtevek vloži pri pristojni upravni enoti, ta pa mu, če izpolnjuje pogoje, izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu.