Vlada se že štiri leta otepa odgovornosti

Pred štirimi leti je vlada priznala, da je dostop do vode človekova pravica, zdaj na to pozablja.

Objavljeno
16. december 2015 11.42
Romi

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer obžaluje, da vlada ni upoštevala nobenega izmed njenih dveh predlogov za zagotovitev dostopa do pitne vode v romskem naselju Goriča vas. Odločitev pomeni korak nazaj.

Varuhinja je ob septembrskem ogledu romskega naselja Goriča vas ponovno ugotovila, da vlada ni sprejela še nobenega ukrepa za zagotovitev dostopa do pitne vode. To od Slovenije zahtevata svet za človekove pravice OZN in evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti.

Vlada se je sicer pred štirimi leti že zavezala, da bo romskim naseljem zagotovila dostop do pitne vode. V odgovoru varuhinji je tedaj zapisala, da »spoštovanje pravice do pitne vode, ki izhaja tako iz domače kot mednarodne zakonodaje, pomeni zagotovitev javnega dostopa oziroma dostopa na javnem priključku.«

Poleg tega je vlada obljubila, da bo to storila, tudi če občina ne bo izpolnila te zahteve. Ker v štirih letih niti občina Ribnica niti vlada še nista izpolnili obljub, je varuhinja ponovno pozvala vlado, naj ukrepa. Predlagala ji je, naj do zagotovitve javnega dostopa do priključka zagotovi vsaj dovoz pitne vode v cisterni.

Predlog varuhinje je brezpredmeten

Vlada varuhinji odgovarja, da v naselju že imajo cisterno, v katero jim Gasilsko društvo Ribnica dobavlja vodo, zato je ta predlog varuhinje brezpredmeten. Poleg tega so zapisali, da na podlagi obstoječih pravnih aktov vlada nima dovolj trdne podlage, da bi posegala v pristojnosti samouprave lokalne skupnosti.

Vlada prelaga odgovornost na občino Ribnica

Odločitev vlade je skrb vzbujajoča, pravi varuhinja. Pomeni namreč korak nazaj pri že uveljavljenem varstvu človekovih pravic. V zvezi z zagotavljanjem dostopa do pitne vode v romskih naseljih je pomembno stališče vlade izpred štirih let. Varuhinja še ni mogla ugotoviti utemeljenih razlogov, zakaj je vlada odstopila od tega že uveljavljenega stališča. Prav tako vlada ne sprejema več zaveze, da je sama odgovorna za odpravo kršitev človekovih pravic, to je dostopa do pitne vode in sanitarij v romskem naselju Goriča vas.

Vlasta Nussdorfer opozarja, da je vlada dolžna slediti predlogu varuhinje, sicer bo sama odgovorna za kršitve človekovih pravic, saj te odgovornosti ne more preložiti na lokalno skupnost. K temu jo zavezujejo prevzete mednarodne obveznosti in naša ustava.