Za pregon kriminala odslej novo specializirano tožilstvo

Novi zakon bo pripomogel k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj, zagotavljajo na ministrstvu za pravosodje.

Objavljeno
07. november 2011 11.59
Posodobljeno
07. november 2011 13.28
Ne. Š., Delo.si
Ne. Š., Delo.si
Ljubljana - Specializirano tožilstvo za pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj, ki ga uvaja nov zakon o državnem tožilstvu, je začelo z delom. Za zdaj ga po pisanju STA sestavljajo tožilci iz dosedanje skupine za pregon organiziranega kriminala.

Novo tožilstvo, pristojno za pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj, bo delovalo v prostorih skupine za pregon organiziranega kriminala, prav tako bo od skupine prevzelo vse nedokončane zadeve, dokumentacijo in sredstva. Po novem ga bo sestavljajo 21 tožilcev, ki bodo bodsi imenovani bodisi dodeljeni.

Ministrstvo za pravosodje bo v enem mesecu od začetka veljave zakona razpisalo prosto mesto vodje tožilstva, imenoval pa ga bo državnotožilski svet na predlog ministra za pravosodje po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca. Razpis za imenovanje in poziv k prijavam za dodelitev na omenjeno tožilstvo bo objavljen po imenovanju vodje, v roku enega meseca.

Zakon o državnem tožilstvu prinaša tudi novo sestavo in pristojnosti državnotožilskega sveta. Po novem bo imel devet članov, od katerih bodo štirje voljeni tožilci, en vodja okrožnega državnega tožilstva, ki ga imenuje minister za pravosodje, ter štirje pravni strokovnjaki, ki jih izvoli državni zbor na predlog predsednika republike. Volitve članov, ki jih volijo državni tožilci, bodo 17. novembra, istega dne pa bo državni zbor RS volil tudi člane, ki jih je predlagal predsednik republike.

Državnotožilski svet z zakonom dobiva nove pristojnosti zlasti v postopkih imenovanja vodij državnih tožilstev, pomembno vlogo bo imel pri oblikovanju politike pregona. Prav tako bo lahko s sprejemanjem meril za kakovost dela državnih tožilcev in meril za uspešnost pregona državnih tožilstev po navedah pravosodnega ministrstva prispeval k izboljšanju stanja.

Na ministrstvu zagotavljajo, da novi zakon predstavlja normativno osnovo za uspešen menedžment v tožilstvu in bo pripomogel k učinkovitejšemu pregonu zlasti gospodarskih in korupcijskih kaznivih dejanj ter posledično krepil zaupanje ljudi v delovanje pravne države.