Zadeva Popov: Politika pritiska na vojsko

Obrambno ministrstvo v bran brigadirju Humarju, Pörš opozarja na spornost disciplinskega postopka.

Objavljeno
23. december 2015 19.26
mfa*SODISCE
Dejan Karba
Dejan Karba
Ljubljana – Medtem ko mariborsko višje sodišče od murskosoboškega okrajnega sodišča še ni prejelo v obravnavo pritožbe državnega pravobranilstva v zadevi Popov, sta pisca strokovnega mnenja za soboško sodišče iz generalštaba Slovenske vojske že prejela sklep o uvedbi disciplinskega postopka. Ostra je tudi korespondenca med obrambnim ministrstvom in parlamentom.

Mariborsko višje sodišče, ki bo pretresalo pritožbo državnega pravobranilstva proti sklepu murskosoboškega okrožnega sodišča o tem, da pravobranilstvo pregona proti polkovniku Berislavu Popovu namesto tožilstva ne more nadaljevati, bo o zadevi predvidoma odločalo v prvi polovici leta 2016.

Do takrat, nekateri pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da kar za zmeraj, je Popov opran vsakršnih očitkov: vojnih hudodelstev nad civilnim prebivalstvom v Gornji Radgoni pred 24 leti mu niso (z)mogli dokazati. Na premalo dokazov sta v svojem mnenju za sodišče opozorila tudi pripadnika SV Marko Unger in Tomaž Pörš, brigadir David Humar pa je pisanje mnenja zavrnil zaradi službene odsotnosti v tujini. A predsednik parlamentarnega odbora za obrambo Žan Mahnič (SDS) bi Humarja kljub temu rad zaslišal, Mahničevi strankarski kolegi pa so od načelnika generalštaba Slovenske vojske Andreja Ostermana na zadnji seji odbora celo izsilili uvedbo disciplinskega postopka proti omenjenima izvedencema.

Pörš nam je povedal, da je z uvedbo postopka seznanjen, vendar je njegov odvetnik ugotovil, da disciplinski postopek ni mogoč: »To, da je sodišče k pisanju mnenja pritegnilo brigadirja Humarja in mene, je bilo v Delu objavljeno že 23. aprila letos, 28. maja pa je to objavilo tudi sodišče. Ker je od obeh datumov preteklo že šest mesecev, postopek, ki je bil zoper naju uveden 15. decembra, ni več mogoč.«

Osterman o disciplinskem postopku ni hotel govoriti, pravi, da za to ni pooblaščen, smo pa prestregli korespodenco med parlamentarnim odborom in obrambnim ministrstvom. Zadnje je na prošnjo odbora, naj zagotovi Humarjevo navzočnost na odboru, odgovorilo negativno. Na Morsu menijo, da Humar s tem, ko je s sodiščem komuniciral s službeno e-pošto, zakona o obrambi in zakona o službi Slovenski vojski ni kršil, ugotavljajo pa tudi, »da ni razloga, da bi ministrstvo zagotovilo udeležbo brigadirja Humarja kot poklicnega pripadnika SV na seji odbora za obrambo zaradi morebitnega ugotavljanja njegove kršitve vojaške discipline«.