Zakon o sodnih taksah po mnenju vlade ni neustaven

Mariborsko sodišče meni, da bi zakon moral sodiščem dopuščati oprostitev takse v celoti tudi tistim, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči, a bi zaradi njihovega socialnega stanja plačilo takse bistveno vplivalo na njihova sredstva za preživljanje.

Objavljeno
09. oktober 2014 16.43
Vlada
S. M., Delo.si, STA
S. M., Delo.si, STA
Zakonska določba, ki ne omogoča, da bi sodišče stranko oprostilo plačila sodne takse za ugovor proti sklepu o izvršbi v primerih, ko bi bila zaradi plačila takse bistveno zmanjšana njena sredstva za preživljanje, pa čeprav ne prejema socialne pomoči, po mnenju vlade ni neustavna, poroča STA.

Vlada je danes namreč sprejela mnenje glede zahteve za oceno ustavnosti dela zakona o sodnih taksah, ki jo je vložilo Višje sodišče v Mariboru. Zakon o sodnih taksah v svojem 11. členu predvideva, da lahko sodišče oprosti stranko plačila taks v celoti, če ta prejema denarno socialno pomoč, po odločbi ustavnega sodišča pa velja to tudi za primere, ko je stranka upravičena do te pomoči, čeprav je ne prejema.

Mariborsko sodišče pa meni, da bi zakon moral sodiščem dopuščati oprostitev takse v celoti tudi takrat, ko stranka sicer ne izpolnjuje pogojev za prejemanje denarne socialne pomoči, a je v takem socialnem stanju, da bi plačilo takse bistveno vplivalo na njihova sredstva za preživljanje. Ustavno sodišče je pred kratkim do svoje končne odločitve zadržalo izvajanje teh določb.

Vlada meni, da se izpodbijane določbe zakona nahajajo znotraj meja zakonodajalčeve proste presoje glede zakonske opredelitve načina uresničevanja človekovih pravic do sodnega varstva in do pravnega sredstva.

Po njenem mnenju določbe ne posegajo v ustavni pravici do sodnega varstva in do pravnega sredstva niti niso v nasprotju z načelom socialne države.

»Izpodbijane določbe predstavljajo način izvrševanja navedenih ustavnih pravic. Stranke, ki izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, lahko zaprosijo za polno taksno oprostitev, ostale stranke pa za delno oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks,« poudarjajo na ministrstvu za pravosodje.

Pri tem dodajajo, da s tem, ko zakon za dodelitev delne oprostitve, odloga ali obročnega plačila sodnih taks določa občutno zmanjšanje sredstev za preživljanje, ne predpisuje pa natančnih številčnih ali zneskovnih omejitev, omogoča sodiščem individualizirane odločitve, prilagojene plačilnim zmožnostim vsake posamezne stranke, ki ne posegajo v njihov eksistenčni minimum.

Pogojevanje polne taksne oprostitve z izpolnjevanjem pogojev za denarno socialno pomoč pa je po mnenju vlade potrebno zato, ker gre za največjo taksno ugodnost, na podlagi katere stranka ne plača niti najmanjšega prispevka za kritje stroškov sodnega postopka.

»V času zaostrenih finančnih pogojev za delovanje državnih institucij, katerih del je tudi sodstvo, je po mnenju vlade treba na zakonski ravni jasno določiti, kdaj je stranka upravičena do te taksne ugodnosti, ter hkrati možnost za to ugodnost vezati na položaj, ko stranka nedvomno ni sposobna plačati niti dela sodne takse. Takšen položaj je po mnenju vlade upravičenost do denarne socialne pomoči,« so še zapisali v sporočilu po seji vlade, piše STA.