Dušan Mramor: Prioriteta ekonomska osamosvojitev

Zaslišanje v DZ: Tudi v drugem krogu predstavitev vsi ministrski kandidati uspešno skozi parlamentarno sito.

Objavljeno
15. september 2014 08.17
Posodobljeno
15. september 2014 09.00
Izredna seja Državnega zbora na kateri volijo mandatarja nove vlade Mira Cerarja na sliki Karl Erjavec Dejan Židan in Franc Jurša 25.8.2014 Ljubljana Slovenija
S. M., šolstvo, P. J., M. V., notranja politika; M. G., S. Č., M. J., gospodarstvo, Š. P., Pi. K., Ni. Č., Delo.si
S. M., šolstvo, P. J., M. V., notranja politika; M. G., S. Č., M. J., gospodarstvo, Š. P., Pi. K., Ni. Č., Delo.si

Ljubljana − Pristojna delovna telesa državnega zbora danes nadaljujejo zaslišanja ministrskih kandidatov, ki jih DZ v potrditev predlaga mandatar za sestavo nove vlade Miro Cerar.

Pred pristojnimi odbori so bili med drugim zaslišani kandidati iz kvote SMC, in sicer za gospodarskega ministra Jožef Petrovič, za finančnega ministra Dušan Mramor in za ministra za pravosodje Goran Klemenčič, iz vrst SD pa kandidat za obrambnega ministra Janko Veber.

Pred matičnim odborom sta se danes predstavili tudi kandidatka za ministrico za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar ter Violeta Bulc, kandidatka za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Obe prihajata iz kvote SMC.

***

Janko Veber

Dosegli smo kritično raven, posledica so lahko nesreče, je Janko Veber odboru za obrambo pojasnil, zakaj je zanj dodatno nižanje obrambnega proračuna nesprejemljivo. Po »zaslišanju«, trajalo je več kot tri ure, je sedem članov odbora glasovalo, da je primeren za obrambnega ministra, dva sta bila proti. Glas proti je javno napovedal Miha Kordiš (ZL), ker so cilji, ki jih je Veber predstavil, v nasprotju s ciljem ZL o izstopu iz Nata.

Veber je povedal, da bo več denarja za obrambni sistem skušal pridobiti tudi s projektom dodatnega usposabljanja enote vojske za posredovanje v naravnih nesrečah, nasprotoval bo koncesiji za helikoptersko prvo pomoč zasebnikom, ker bi to zmanjšalo proračun vojske in policije, ocenil je, da bi stroške za vladni Falcon morala poravnavati tudi vlada in ne le obrambno ministrstvo, obrambni sistem pa mora spodbujati slovensko izvozno industrijo.

Po opozorilih poslancev o napovedih kandidatov za ministre v preteklosti, da se proračun za obrambni sistem ne bo zmanjševal in obratnem dogajanju, je Veber dejal, da država ne sme biti žrtev mednarodnih finančnih trgov, ki nam zaračunavajo višje obresti kot manj zadolženim evropskim državam in napovedal, da bo več denarja mogoče dobiti s projektnim pristopom in sodelovanjem med resorji. Števila vojakov iz 7000 ne namerava zmanjševati in ni za izločitev vojakov iz plačnega sistema javnega sektorja.

Sedem članov odbora je glasovalo, da je primeren za obrambnega ministra, dva sta bila proti.

Dušan Mramor

»Moja prioriteta bo ekonomska osamosvojitev - če imamo presežni primanjkljaj in dolg, nas to vodi pod nadzor in prisilno upravo evropske komisije. Položaj je izjemno težak, potrebne bodo tudi politično težke odločitve, se pa da nekaj narediti. Izhod vidim v robustnih javnih financah, bolj konkurenčnem gospodarstvu in v finančnem sistemu, ki bo kreditiral podjetja,« je povedal nekdanji minister in profesor ekonomske fakultete.

Do 15. oktobra napoveduje okvir za rebalans državnega proračuna 2015, sprejeti bo treba vrsto ukrepov, da bomo primanjkljaj spravili pod tri odstotke BDP, računa, da bomo proračun lažje sestavili tudi z višjo rastjo BDP.

»Imam občutek, da imam podporo predsednika vlade,« je še pribil Mramor, ki za prihodnje leto še ne načrtuje programskega proračuna. V prihodnje davkov ne bi povečeval (za to je v DZ požel pohvale opozicije), nasprotno, skrbi ga, da nam bodo zaradi njih mladi in sposobni ušli v tujino. Fiskalna politika bo morala biti restriktivna, »zmanjšati bo treba neracionalno trošenje.«

Stavi na večjo porabo gospodinjstev, finančno razdolžitev in prestrukturiranje podjetij in nadaljevanje privatizacij s seznama 15 podjetij. Kot minister bo imel tri ali štiri državne sekretarje (doslej sta bila dva), na ministrstvu bo takoj ustanovil analitski oddelek.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je predstavitev kandidata za finančnega ministra Dušana Mramorja ocenil za ustrezno. Za tak sklep je glasovalo 14 poslancev, proti jih je bilo šest. Mramor se tako po desetih letih vrača na finančno ministrstvo, ki ga je dve leti že vodil v času vlade Antona Ropa.

Goran Klemenčič

Goran Klemenčič, kandidat za ministra za pravosodje, je uvodoma dejal, da ne bo govoril o večji konkurenčnosti in krepitvi pravne države, ker se mu to zdi nekaj, o čemer lahko govorimo na zelo teoretični ravni.

Po njegovem mnenju je pravosodje ta hip v nekem obdobju, ki ga zaznamujeta histerija in politizacija njegovega dela. Pravi, da si bo kot minister prizadeval za vzpostavitev jasne in notranje konsistentne vizije razvoja. Napovedal je korenite reforme, ker se mu zdi, da so neke stvari v pravosodju še ostale v obdobju socializma. Pravi, da morajo biti vsi gradniki pravosodnega sistema domišljeno zasnovani.

Klemenčič je dejal še, da imamo zelo šibek sodni svet in državnotožilski svet ter da njuna vloga ne sme biti le kadrovanje, ampak morata prevzeti odgovornost za kvaliteto pravosodnega dela, tako kot morajo to odgovornost prevzeti predsedniki sodišč in vodje državnih tožilstev. Trajni mandat ostaja, je dejal in dodal, da se zavzema za poskusni mandat sodnikov začetnikov.

Za pravosodje napoveduje supervizorja, ne v smislu porabe javnega denarja, ampak odprtega sistema za vse državljane in za stranke v postopkih. Napovedal je, da bo prebil zaprtost cehov in lažno notranjo solidarnost. Zavzemal se bo za transparentno delo v pravosodju in za javnost dela disciplinskih in etičnih organov v njem. Neizprosen bo do anomalij v sistemu.

»Z ognjem in mečem bom šel nad delo cenilcev, izvedencev, izvršiteljev, tolmačev in stečajnih upraviteljev,« je dejal in dodal, da enako velja z prekinitev prakse, po kateri sodnih pisanj ljudem ni mogoče vročiti, in to v 21. stoletju, čeprav je sistem e-vročanja že vzpostavljen.

Kandidat za novega pravosodnega ministra Goran Klemenčič je danes uspešno prestal preizkus pred parlamentarnim odborom za pravosodje. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo deset poslancev, nasprotno so menili štirje.

Violeta Bulc

Ministrska kandidatka Violeta Bulc je člane odbora v glavnem kar zelo prepričala, potem ko je odločno, a z zavedanjem, da ne more posegati na področja drugih ministrskih kolegov predstavila deset strateških področjih, na katerih bo, kot magistra iz Silicijeve doline poskušala dati nov polet razvojnim in kohezijskim projektom Slovenije. Tudi tako, da obo povezovala različne resorje, da bo gradila na timskem delu.

Med desetimi področji, ki jim želi dati pospešek in jih tudi ustrezno osmisliti, so: konkurenčnost, dvig dodane vrednosti, inovativnost, ugled Slovenije, maksimalno črpanje in tudi maksimalna poraba evropskih in tudi razpoložljivih razvojnih sredstev, zmanjšanje števila zavrnjenih projektov iz Bruslja, skrajšanje časa za razne korekcije, ki jih zahteva Bruselj, povečanje števila inovativnih projektov, dvig zaposlenosti, zagon vseh devetih strateških projektov, ki jih določa koalicijska pogodba, čimprejšnja potrditev operativnega programa, kot enega najpomembnejših dokumentov za novo finančno perspektivo, priprava pomembnih strateških dokumentov od strategije pametne specializacije do strategije razvoja Slovenije, da nam bo v državi končno postalo jasno, kakšne so naše prioritete. Eden ključnih ciljev za Bulčevo je tudi, da bo vpeljala dovolj orodij, s katerimi bodo zastavljeni cilji postali tudi merljivi.

Seveda pa si bo prizadevala, da bo čimprej razrešila odprta vprašanjea tekoče finančne perpsketive, kakor so nasedli kohezijski projekti, ki se jim nekateri župani še vedno ne želijo odpovedati, čeprav je skoraj gotovo, da jih ne bodo končali pravočasno, in po drugi strani 11 pripravljenih kohezijskih projektov, za katere država še ni našla sredstev, da bi jih vsaj v startu zagnala. Bulčeva je obljubila, da bo hitro iskanje rešitev za ta problem eno njenih prioritetnih nalog.

Odbor DZ za gospodarstvo je na današnji seji ocenil, da je bila predstavitev kandidatke za ministrico brez listnice, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Violete Bulc ustrezna. Tako je menilo 11 članov odbora, proti pa so bili trije.

Jožef Petrovič

Kandidat za gospodarskega ministra Jožef Petrovič stavi na svoje izkušnje iz gospodarstva. »Izziv sem sprejel, ker bi rad na svoji koži občutil, ali se da prisluhniti gospodarstvu in ali se da ta voz premakniti naprej,« je dejal.

Petrovič meni, da če hočemo ohraniti delovna mesta in ustvariti nova, moramo oblikovati poslovno okolje, ki bo omogočalo tehnološka vlaganja. Kot pravi, za to potrebujemo delujoč pravni okvir države, debirokratizacijo, dostop podjetij do virov financiranja, preprostejši davčni sistem, sistemsko razdolžitev podjetij in več spodbud za izvoznike.

»Zavedam se, da je treba dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva in okrepiti zdrava jedra. Številna podjetja, ki danes životarijo, imajo zdrava jedra,« je dejal Petrovič, ki meni, da je treba pospešiti finančno in poslovno prestrukturiranje podjetij. Pri tem je izpostavil konverzijo terjatev v kapital podjetij in mediacijo med upniki in podjetjem. Vlogo kreditnega mediatorja bi lahko po njegovih besedah prevzela Banka Slovenije.

Zavzel se je, da bi del kupnin od prodaje državnih naložb namenili za razvoj in za zmanjšanje zadolževanja podjetij.

Možnost spodbujanja investicij za zagon gospodarstva Petrovič vidi v komunalni infrastrukturi, obnovi mostov in cest, energetski prenovi stavb in izgradnji čistilnih naprav.

Na vprašanje glede lesne industrije, pa je dejal, da jo podpira, da pa to ni le žaga, ampak bo vanjo treba pritegniti oblikovalce in druge, ki bodo omogočili izdelke z višjo dodano vrednostjo.

Glede nadaljevanja privatizacije je povedal, da jo bo treba nadaljevati, saj smo obljubo za 15 podjetij dali Bruslju. Petrovič eno od rešitev za izboljšanje finančne discipline vidi v skrajšanju postopka izvršbe.

Odbor DZ za gospodarstvo je njegovo predstavitev ocenil za ustrezno. Za je glasovalo 10 poslancev,proti pa pet.Petrovič se tako seli v politiko.

Stanka Setnikar Cankar

Kandidatka za ministrico dr. Stanka Setnikar Cankar je v svoji predstavitvi povedala, da je eno leto učila na srednji šoli kot učiteljica strokovnih predmetov, kasneje pa se je poklicno ukvarjala predvsem z višješolskim (17 let), visokošolskim (devet let) in univerzitetnim izobraževanjem (devet let).

Vodstvene izkušnje za vodenje tako zahtevnega ministrstva po svojih besedah ima, saj je bila deset let dekanja, najprej visoke upravne šole, nato pa še fakultete za upravo. Podrobno je predstavila čas svojega vodenja fakultete za upravo v času, ko se je ta prelevila iz visoke šole v fakulteto, pa tudi postopek za pridobitev evropske akreditacije za svojo fakulteto. S tem je povečala mednarodno prepoznavnost fakultete za upravo in danes so zasuti s ponudbami za sodelovanje, zato lahko svoje študente pošiljajo na najboljše fakultete, tja, kjer lahko pričakujejo, da bodo dobili največ znanja.

Kot dekanja fakultete za upravo se je soočila tudi z izkušnjo finančne konsolidacije fakultete.

Zaradi ekonomskega znanja in poznavanja javnega sektorja bo iskala možnosti za razvoj tudi v zaostrenih finančnih razmerah in z medresorskim sodelovanjem.

Pravi, da ni za nekritično prenašanje praks iz tujine, ne vidi pa smisla, da bi na našem vrtičku odkrivali toplo vodo, ne da bi imeli znanje, kako so se s temi problemi soočali drugod, kakšne napake so naredili in da iz tega čim več potegnemo zase. Zasledovati moramo svoje cilje, ampak ves čas z javnim zavedanjem, da je treba uveljavljati mednarodne kriterije: za zaposlovanje, napredovanje, dodeljevanje sredstev.

Ministrica ni za učinkovitost na račun varčevanja. To področje je zelo občutljivo, poleg učinkovitosti, ki je potreben pogoj, je treba poudariti kakovost, ki je zadosten pogoj. Ta je v primerjavi z gospodarstvom težje določljiva.

Matični odbor DZ je predstavitev kandidatke za ministrico za izobraževanje Stanke Setnikar Cankar z 11 glasovi za in štirimi proti ocenil kot ustrezno.

»Ni prav, da je v vsakem večjem kraju šola«

Stališče do nastajanja zasebnih institucij: ni prav, da je v vsakem večjem kraju šola. To je sprva morda všečno, a že z uveljavljenimi diplomami je težko dobiti delo. Odločitev za študij je življenjska in mnogi se kasneje zavejo, da so izbrali napačno smer ali da so se šolali v napačni ustanovi.

Živimo namreč v dobi, ko bodo mladi zamenjali štiri poklice, ne le delovna mesta. Nepravično je govoriti o konkurenčnosti samo po številu ponudbe. V evalvacijo, ki bi morala biti del šolske politike, je treba vključiti tudi tiste, ki so šolanje že končali.

Poudarila je tudi, da zaposleni v javnem sektorju zaradi morebitnega konflikta interesov ne bi smeli biti lastniki zasebnih zavodov.

Na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja bi kot ministrica poskrbela za:

- razvoj kakovostnega znanja, saj to področje lahko pripomore k boljšemu razumevanju in spodbujanju gospodarske rasti

- nadaljnjo implementacijo jezikovne politike − angleščina bi morala postati obvezni jezik v prvem razredu, drugi tuji jezik pa bi morali uvesti od četrtega razreda naprej; pri tem je nujni pogoj poznavanje materinščine

- podprla bi izobraževalno odličnost na vseh ravneh, za kar je treba uvesti sistemske pogoje;

- poskrbela bi za profesionalni razvoj strokovnih delavcev

- poskrbela bi za učenje v tehnološko bogatem okolju

- zagotavljanje podpore ravnateljev pri birokraciji, ko ta mora ravnati po upravnem postopku − papirologijo je treba zmanjšati, vendar pa je treba ohraniti spoštovanje upravnega postopka

- aktivno izvajanje politike na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja

- pri poklicnem izobraževanju je poudarila, da Slovenija ne bo mogla prenesti nemškega modela, ker tudi tam ugotavljajo, da ni več časa za ozke specializacije

- ne more obljubiti povečanja sredstev, ker to ni realno, ampak vedno je mogoče najti dodatna sredstva za kakovostne projekte, ki vodijo k dvigu kakovosti celotnega šolstva.

Na področju visokega šolstva in znanosti bodo prednostne naloge:

- Zagotoviti okolje za avtonomno delovanje NAKVIS
- Sprejetje Zakona o visokem šolstvu
- Povezati različne vire financiranja
- Pospešiti uvedbo prožnejših oblik študija
- Povezati raziskovanje in izobraževanje
- Povečati mednarodno znanstveno sodelovanje

Matični odbor DZ je prekinil zaslišanje kandidatke za ministrico za izobraževanje Stanke Setnikar Cankar, s sejo bodo nadaljevali zvečer.

***

V petek so zaslišanja že uspešno prestali štirje, sicer tudi aktualni ministri, ki bodo svoje delo nadaljevali v vladi Mira Cerarja. Iz kvote SD kandidatka za ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak ter kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, iz kvote Desusa pa kandidat za zunanjega ministra Karl Erjavec in kandidat za ministra brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc.

Preostali kandidati bodo zaslišani v torek, o celotni listi bo DZ odločal v četrtek.