Židan napoveduje več hrane in podpore gozdarstvu

Prav tako bi spodbujal pridelavo vrtnin, mlade kmete, male kmetije in je proti GSO.

Objavljeno
12. september 2014 13.00
Posodobljeno
12. september 2014 13.00
Ba. Pa., gospodarstvo; STA
Ba. Pa., gospodarstvo; STA

Ljubljana − Člani odbora DZ za kmetijstvo so Dejana Židana potrdili za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V svoji predstavitvi je dosedanji kmetijski ministre poudaril tri ključne usmeritve, ki obsegajo zmanjšanje administrativnih bremen, ukrepe za več hrane in za izvajanje resolucije Zagotovimo si hrano za jutri ter ukrepe, s katerimi bi iz gozda dobili uspešno delujočo gozdno-lesno verigo.

Židan je opozoril tudi na to, da smo pred izvajanjem nove kmetijske politike, ki sega v obdobje 2014−2020. Ker so se pogajanja zavlekla za leto dni, nobena članica ni mogla izvajati nove kmetijske politike. Letos je treba sprejeti še manjkajoče uredbe in druge pravne akte. Židan pravi, da jih je večina že pripravljenih. O drugih potekajo pogajanja z nevladnimi organizacijami (NVO).

Nujni ukrepi, ki jih bo treba letos izpeljati, so povezani s stabilizacijo trga zaradi ruskega embarga na področju prehrane, s preprečevanjem vstopa tuje hrane, ki je napačno označena, na trg, s pomočjo čebelarjem in ravnanjem s presežki hrane.

V prihodnjih štirih letih bi Židan spodbujal pridelavo vrtnin, krušnih žit, proizvodnjo surovega mleka, mlade kmete in male kmetije. Večina ukrepov bo sofinanciranih iz evropskih skladov v obliki neposrednih izplačil. Do konca leta bodo sprejete manjkajoče uredbe, v februarju se bo začela subvencijska kampanja, ki bo trajala do maja.

Židan je za prihodnje leto napovedal veliko razpisov, ki bodo namenjeni prenosu znanja, gozdarstvu, ekološki proizvodnji, okoljski politiki, območjem z omejenimi dejavniki kmetovanja in tehnologijam.

Drugo leto se začenja izvajati nov program razvoja podeželja, v katerem je razpolago 1,1 milijarde. Trenutno je v Bruslju slovenski uradni osnutek, ki naj bi bil po pričakovanjih Židana formalno potrjen v začetku prihodnjega leta, kar pomeni, da bodo razpisi objavljeni  marca ali kasneje.

Židan se je odločno zavzel stališče proti gensko spremenjenim organizmom v Sloveniji. Prav tako je izpostavil, da je Slovenija proti uporabi kloniranih živali v prehrani. »Sem zagovornik državnega upravljanja z državnim gozdom,« je dejal Židan. Pri tem je opozoril na veliko nepovezanost zasebnih lastnikov gozdov, zato bodo šli ukrepi tudi v smer sofinanciranja povezovanja zasebnih lastnikov, več denarja pa bo na voljo tudi za gozdarske ukrepe.

Razbremenjevanje kmetov

Člani odbora so Židanu očitali predvsem neuspešnost pri okoljskem delu ministrstva, ki ga je vodil doslej, in pa, da so bili ukrepi v njegovem prejšnjem mandatu bolj v prid velikim kmetijam kot malim.

Pri vprašanjih poslancev je glede nasprotovanja davnim blagajnam pri kmetih pojasnil, da je večina kmetov že tako pavšalistov in preko pavšalne obdavčitve že plačujejo svoje davke.

Židan ne podpira prostovoljnega članstva v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, saj je nepovezanost, neorganiziranost slovenskega kmetijstva že tako problematična. Izpostavil je tudi negativne posledice prehoda na prostovoljno članstvo iz tujine.

Na vprašanje, kako obvarovati kmetije novih obremenitev, je poudaril, da bodo z novo davčno reformo dodatno razbremenjeni tisti kmetje, ki bodo do okolja bolj prijazni. Ob tem je izpostavil, da ne verjame, da obstajajo v kmetijstvu škodljive subvencije.

Glede katastrskega dohodka je pojasnil, da je delovna komisija končala delo in dala predloge za temeljito prenovo, v kar bo ministrstvo tudi šlo. »Sistemi katastrskega dohodka v tujini imajo tako pluse in minuse, pogledati jih je treba v celoti, da ne bomo sektor nepotrebno obremenili,« je dodal.

Izpostavil je, da se bo nadaljeval strog nadzor nad varnostjo hrane. Napake po njegovih besedah največkrat odkrijejo pri tujih uvoznikih, ki po dostavi hrane v Slovenijo iščejo načine, kako jo deklarirati kot slovensko, ker bi jo tako lažje prodali. »Vodilo je, da mora biti hrana varna, pravilno deklarirana, kakšno kakovost in okus si potrošnik izbere pa se naj država ne bi vtikala,« je še pojasnil.

O tovarni sladkorja

Na vprašanje o pridelavi sladkorne pese je pojasnil, da ne more reči, da podpira ponovni zagon tovarne sladkorja in proizvajalcev sladkorne pese. Ne more pozvati slovenske kmete naj gredo v ta projekt, ker ima na voljo več projekcij, ki se bodo dogajale. »Sedanja cena sladkorja je nadpovprečno visoka, ker je evropski trg zaprt. Analize o prihodnosti sladkornega sektorja so izrazito različne. Ko bodo kvote padle, bodo nekatere države, ki so na to že pripravljene, bistveno povečale proizvodnjo sladkorja,« se boji Židan.