400-milijonska investicija v HE na srednji Savi ima še tri velike neznanke

Vlada sprejela DPN za prve tri HE Suhadol, Trbovlje, Renke; denar, koncesija in dogovor o gradnji še v megli.

Objavljeno
28. avgust 2013 19.29
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje

V občinah ob Savi pozdravljajo vladni sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za prtočno-akumulacijske hidroelektrarne (HE) Suhadol, Trbovlje in Renke, opozarjajo pa, da so v tej 400-milijonski investiciji še vedno vsaj tri »velike ključne« neznanke: denar, koncesijska pogodba in dogovor o gradnji HE.

Nobena skrivnost ni več, pravijo v Zasavju, da potencialni investitor v HE, Holding Slovenskih elektrarn (HSE), finančno ni sposoben izpeljati še enega večstomilijonskega projekta poleg šoštanjskega. HSE še zmeraj nima niti koncesijske pogodbe za izrabo potenciala srednje Save. Nanjo čaka že desetletje, dokumentacija pa ga je stala vsaj sedem milijonov evrov. Na HSE so se konkretnemu odgovoru, kaj vladni sklep zanje pomeni, ognili, rekoč, da so leta 2011 HSE, Gen Energija in Savske elektrarne ustanovili družbo Sresa, ki bo projekt HE izvedla, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz družbene pogodbe.

Vprašanje je tudi, meni trboveljski župan Vili Treven, ali bo država zmogla zagotoviti denar za ureditev spremljajoče infrastrukture. Poleg splošnih projektov, kot so zaščita pred poplavami, ureditev brežin, zalednih voda, zaščita oziroma odstranitev in nadomestitev bližnjih objektov, ureditev večnamenskih poti ob Savi, prehodnosti jezovnih zgradb, rekonstrukcije železniške proge, je precej dolg tudi seznam projektov, ki so ga pripravile občine Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Laško. Med drugim zajema rekonstrukcijo državne ceste G2 - Hrastnik - Zidani Most, obnovo ceste Litija - Hrastnik ter vzporednih cest Hrastnik - Šmarjeta, Sušnik - Ruardi, Litija - Radeče, kolesarsko magistralo Litija - Zidani Most, kombiniran prehod za vodne organizme in kajakaško progo ...

Srednjesavska veriga, pravi županja Radeč Rafaela Pintarič, mora biti priložnost za občine ob Savi. Radeška izkušnja s hidroenergetskimi objekti je pozitivna: poplav se ne bojijo več. Radeč gradnja HE na srednji Savi neposredno sicer ne bo prizadela. »V projekt bomo vključeni v toliko, kolikor bomo zaradi njega izključeni,« pravi. Prometne povezave Radeč z Zasavjem oziroma Ljubljano bodo brez ustrezne prometnice v času gradnje motene.

Okvirne investicijske vrednosti omenjenih projektov bodo znane, ko bodo narejene strokovne podlage za DPN, pravijo v Trbovljah, toda samo cesta Hrastnik - Zidani Most predstavlja s štirimi novimi mostovi, 800-metrskim odcepom Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče in s tremi izvennivojskimi križanji stomilijonski zalogaj. Prav ta prometnica je predpogoj za gradnjo prve v nizu zasavske »trojke«, HE Suhadol, je že pred časom opozoril hrastniški župan Miran Jerič. Brez nje namreč ni drugega ustreznega dostopa do bodočega gradbišča HE. DPN za cesto G2 je sprejet, v Hrastniku pričakujejo, da jo bodo zdaj začeli pospešeno projektirati in da jo bodo uvrstili v evropski segment že v naslednji finančni perspektivi. A prej kot leta 2016 je ne pričakujejo.

Če bi se uresničile napovedi ob nastopu vlade Alenke Bratušek, bi morala biti koncesijska pogodba v tem času že sklenjena in izdelane tudi idejne zasnove za srednjesavske HE. Tako pa Zasavci niti HE Suhadol ne pričakujejo pred pred letom 2018.