Alenka Bratušek si bo ogledala poljansko obvoznico

Župan bo premierko opozoril tudi na izpad finančnih prilivov občinam, ki je nastal zaradi davka na nepremičnine.

Objavljeno
27. marec 2014 11.36
bsa/poljanska obvoznica
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Škofja Loka − Predsednica vlade Alenka Bratušek si bo danes popoldne na Suhi pri Škofji Loki skupaj s pristojnim resornim ministrom za infrastrukturo in prostor Samom Omerzelom in domačim županom Miho Ješetom ogledala gradbišče Poljanske obvoznice.

Obvoznica, ki jo financira država, je trenutno največji infrastrukturni projekt v Sloveniji, njena gradnja pa je strateškega pomena za razvoj Škofje Loke in širšega škofjeloškega območja.

Predor izkopan približno do polovice

Po ustavitvi del zaradi stečaja Primorja in zapletov z izborom izvajalca gradbena dela na gradbišču druge in tretje faze intenzivno potekajo od februarja letos. Tako delavci Gorenjske gradbene družbe hkrati izvajajo gradbena dela na severnem in južnem portalu predora Sten, v predoru bodo delali predvidoma še pol leta s 24-urnim delavnikom.

Predor je zdaj izkopan v dolžini dobrih 530 metrov od skupnih 647, dela potekajo tudi na drugih delih trase. Projekt mora biti zaradi odobrenih evropskih sredstev končan do konca leta 2015, v Škofji Loki pa pričakujejo, da bodo rezali trak že poleti prihodnje leto.

Izpad občinskega denarja zaradi davka

Ob vladnem obisku namerava župan Ješe premierki in pristojnemu ministru predstaviti tudi pomen izgradnje južne dovozne ceste v novo industrijsko cono na Trati. Obenem ju bo opozoril na pomen sanacije cestnega nadvoza nad železniško progo v Mednem.

Opozoril ju bo tudi na delni izpad finančnih prilivov občinam, ki je nastal zaradi uvajanja novega državnega davka na nepremičnine, in tudi izpostavil problematiko obravnavanja zadolženosti občin, s katero se srečujejo prav občine, ki v tem času najbolj pospešeno investirajo (največkrat gre za soinvestitorske deleže občin, ki so nujno potrebni za uspešno črpanje nepovratnih sredstev iz skladov EU) in s tem poganjajo družbeno-gospodarski razvoj celotne države.