Ali je Celje onesnaženo, bodo odločili arbitri

Cinkrarna in civilna družba sta dosegla dogovor - imenovali bosta strokovni svet, vsaka po enega člana.

Objavljeno
07. april 2012 19.58
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje

Celje – Generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina in predstavnik Civilnih iniciativ Celja (CIC) Boris Šuštar sta podpisala dogovor o imenovanju skupine strokovnjakov, ki naj preiščejo in presodijo očitke, da Cinkarna v okolje spušča talij in kadmij.

Civilna iniciativa – poleg drugih očitkov o onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja Celjanov – sicer vztraja, da so izpusti in odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida nevarni, Cinkarna pa to odločno zanika.

Včeraj je bil vendarle storjen pomemben korak k razjasnitvi dejstev.

Cinkarna je CIC predlagala, da skupaj sestavijo arbitražni svet strokovnjakov, ki bo po natančno dogovorjenem programu dela preveril morebitno vsebnost talija in kadmija v vhodih in izhodih iz proizvodnje titanovega dioksida, torej aktualno problematiko, pozneje pa bi se lahko lotili tudi drugih očitkov CIC.

Tretji član bo določen 
z javnim razpisom

Tomaž Benčina in tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič sta predlagala, da vsaka stran v svet imenuje po enega člana, tretjega pa dobijo z javnim razpisom ter da vse stroške dela sveta plača Cinkarna. Vendar je Boris Šuštar menil, da tretji neodvisni arbiter ni potreben in je predlagal, da naj svet sestavljajo štirje člani, pri čemer naj vsaka stran imenuje dva.

V imenu CIC je predlagal Cvetko Ribarič - Lasnik z Inštituta za okolje in prostor in Tomaža Ogrina z Instituta Jožefa Stefana, ki sta že do zdaj pomagala CIC. Benčina je dejal, da v strokovnost obeh ne dvomi, a bi si želel arbitre, ki do zdaj niso delali za nobeno izmed strani. Kljub temu je predlog CIC sprejel, Cinkarna pa bo imeni svojih članov sveta sporočila najpozneje v 14 dneh.

Arbitražni svet bo 
pripravil program dela

»Arbitražnemu svetu bo vodstvo Cinkarne predstavilo proizvodnjo, potem bo svet pripravil program dela. Določili bodo materiale, analitske metode, izbrali akreditiran in pooblaščen laboratorij, ki mu obe strani zaupata, način in termin vzorčenja, nato pa bo svet zaključke posredoval obema stranema, ki jih bosta posredovali javnosti,« je povedala Nikolaja Podgoršek Selič.

V skladu z včerajšnjim dogovorom bodo ugotovitve zavezujoče za obe strani. Oboji so tudi soglašali, da se bodo v času dela arbitraže vzdržali vrednostnih sodb, ki bi diskreditirale nasprotno stran.

Šuštar je po sklenitvi dogovora sporočil, da jim žal na sestanku ni uspelo predstaviti aktualnega onesnaževanja okolja, so pa svoje dokaze izročili vodstvu Cinkarne.

Cinkarna z dobičkom

Cinkarna Celje je lani ustvarila 13,7 milijona evrov bilančnega dobička, nadzorni svet pa bo skupščini predlagal, naj izplačajo za šest milijonov evrov dividend. Cinkarna je imela lani 184 milijonov evrov prihodkov od prodaje ali 20 odstotkov več kot leto prej, dobiček iz poslovanja pa je znašal več kot 25 milijonov evrov ali dvakrat toliko kot leto prej. Za letos načrtujejo 192 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 15,7 milijona evrov čistega dobička.