Anderlič o nacionalnih omejitvah v SV

Predsednik odbora DZ za obrambo Anton Anderlič je obrambno ministrstvo in Generalštab Slovenske vojske pozval k razpravi o nacionalnih omejitvah.

Objavljeno
19. marec 2007 16.43
Kosovski konvoj Slovenske vojske zapušča Vojašnico Franca Rozmana Staneta
Ljubljana - Predsednik odbora DZ za obrambo Anton Anderlič (LDS) je obrambno ministrstvo in Generalštab Slovenske vojske (GŠSV) danes pozval k temeljiti razpravi o nacionalnih omejitvah SV na misijah v tujini. Ministrstvo in GŠSV tudi poziva, naj pripravita gradivo, "ki naj vsebuje odgovore na vprašanja, kaj so nacionalne omejitve, kdo in na podlagi česa jih določa, ali so nacionalne omejitve zgolj ustne ali so formalno zapisane, kje so formalno zapisane ter kdo in na podlagi česa jih lahko spreminja".

Kot na dobrih dveh straneh pisne pobude ugotavlja Anderlič, je slovenska vlada z napotitvijo 10. motoriziranega bataljona v mednarodne mirovne sile KFOR na Kosovu prvič odpravila nacionalne omejitve. Toda, kot poudarja Anderlič, sklep vlade o napotitvi bataljona na Kosovo z dne 23. novembra lani ne vsebuje izrecnih določb o odpravi nacionalnih omejitev, ampak v obrazložitvi nalaga bataljonu, da naloge na Kosovu izvaja v skladu z nacionalno zakonodajo in mednarodnimi določili ter pravili delovanja operacije, "vključno z nalogo nadzorovanja množic ter preprečevanja izgredov in nasilnih demonstracij".

Toda v Sloveniji vojska nima pristojnosti, da bi posredovala v primeru nemirov ali demonstracij, ampak je to pristojnost civilne policije, poudarja Anderlič. Prav tako zakon o obrambi določa, da je poveljnik začasne skupine ali enote med opravljanjem nalog izven države dolžan izvrševati odločitve nadrejenih poveljstev oziroma pristojnih organov mednarodnih organizacij in odločitve vlade, če pa sta odločitvi v nasprotju, je poveljnik dolžan izvršiti odločitev vlade, še poudarja Anderlič.

Predsednik parlamentarnega odbora za obrambo tudi opozarja na obljube, ki so bile glede zmanjševanja nacionalnih omejitev za SV na misijah v tujini dane na vrhu zveze Nato v Rigi konec novembra lani in zato poziva k temeljiti razpravi o tej temi v odboru DZ za obrambo. Pri tem poziva obrambno ministrstvo k pripravi gradiva, ki bo vsebovalo odgovore na zgoraj našteta vprašanja, prav tako pa naj bi to gradivo vsebovalo tudi "primerjalni pregled nacionalnih omejitev sodelujočih držav za vse sedanje in predvidene bodoče operacije pod okriljem organizacije Združenih narodov, Evropske unije oziroma zveze Nato v katerih s svojimi pripadniki že sodeluje oziroma bo predvidoma sodelovala tudi Slovenska vojska".