Andreja Fištravca čaka težko proračunsko usklajevanje

Pripombe na predlog rebalansa mariborskega proračuna z vseh strani.

Objavljeno
26. september 2013 20.14
Robert Galun, Miha Rubin, Maribor
Robert Galun, Miha Rubin, Maribor
Maribor – Mestni svetniki bodo v ponedeljek na mizo dobili rebalans proračuna za letos. Fištravčeva ekipa je proračun, ki ga je pripravila še prejšnja oblast, oklestila za 2 milijona evrov, v njem je tudi več vsebinskih sprememb. V večini svetniških skupin nad predlogom niso navdušeni.

Letošnji proračun v višini 105 milijonov evrov je mestni svet potrdil konec februarja, župan Andrej Fištravec pa je rebalans uvrstil med glavne naloge nove mestne uprave. Ta v njem načrtuje 103 milijone evrov prejemkov in izdatkov, a je med prejemki tudi 8,9 milijona evrov namenskih sredstev iz leta 2012, ki jih je na računu pustila Kanglerjeva ekipa.

Po predlogu rebalansa bi se nova mestna oblast odrekla zadolževanju v višini 5 milijonov evrov za novogradnjo fiziatrije zdravstvenega doma (1,9 milijona), investicijsko vzdrževanje vrtcev (800.000 evrov) in šol (1 milijon) ter za obnovo Dvorane Tabor (1,3 milijona). Te letos ne bodo obnavljali, nove prostore fiziatrije pa bi začeli graditi konec leta, tako da bi odhodki nastali šele v letu 2014. Investicijsko vzdrževanje vrtcev in šol bi financirali iz prostih likvidnih sredstev.

»Imamo vrsto pripomb,« je povedal Valter Drozg iz Desus. Moti jih razlika med prihodki in odhodki, ki jo nameravajo pokriti z lanskim presežkom, večji stroški za delovanje mestne uprave in velik znesek za Narodni dom. Čeprav so od Festivala Lent minili že trije meseci, je za Narodni dom predvidenih 450.000 evrov, s katerimi bi menda pokrili načrtovano izgubo.

»Rebalans je prišel zelo pozno, med pripravo pa smo pogrešali sodelovanje s svetniškimi skupinami,« je povedal Danijel Blejc iz SDS. Prepričan je, da so glede na situacijo na področju gospodarstva in zaposlovanja zneski za kulturo previsoki.

Do rebalansa so izjemno kritični tudi v SD. Svetnik Metod Dolinšek meni, da mesto še nikoli ni imelo v proračunu tako visoke tekoče porabe, realizacija investicijskega dela proračuna (zlasti na komunalnem področju) pa z 20 odstotki konec julija še nikoli ni bila tako nizka. V SD bodo zato rebalansu nasprotovali in z amandmaji predlagali odvzem sredstev na postavkah za pokritje tekočega primankljaja v višini 5 milijonov evrov.

Na očitek o stroških za lastno delovanje, ki da se z rebalansom povečujejo, so z MOM sporočili, da gre za tekoče odhodke, med katere sodijo tudi dodatni odhodki na področju komunale v višini dobrih dveh milijonov za zimsko službo, sanacijo cest in subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

Na občini trdijo, da so v predlogu rebalansa ostali skoraj vsi projekti, vključeni v proračun.