Anketa Dela: orožarska afera - podkupnine so bile

Znatna večina je prepričana, da so odgovorni 
pred leti prejemali podkupnino za transport orožja. Anketa Dela je pokazala tudi rast podpore pokojninski reformi, čeprav je javnost še precej razdvojena. Na vprašanje o podpori pokojninske reforme je 47 odstotkov anketiranih odgovorilo, da jo podpirajo.

Objavljeno
06. marec 2011 20.15
Marko Pečauer, notranja
Marko Pečauer, notranja
Ljubljana – Da so pred petnajstimi leti odgovorne osebe prejemale podkupnino za transport orožja prek Slovenije, je prepričanih skoraj dve tretjini sodelujočih v tokratni anketi Dela. Slovenska javnost torej verjame, da orožarska afera ni brez stvarne podlage. Na vprašanje, ali menijo, da so odgovorni prejemali podkupnine, je pritrdilno odgovorilo 64,6 odstotka vprašanih. Da podkupnine niso prejemali, jih je odgovorilo 19,7 odstotka.

Podrobnejši pregled odgovorov pokaže, da se pri tem vprašanju mnenja bistveno razlikujejo glede na strankarsko privrženost volivcev. Vendar se ti ne delijo na koalicijske in opozicijske, ampak na SDS in vse druge. Edino med potencialnimi volivci SDS je namreč večina takih, ki ne verjamejo, da je kdo dobil podkupnino za orožje – 58 odstotkov. Pri vseh drugih je ta delež manjši od 20 odstotkov, tudi pri simpatizerjih opozicijskih SLS (19 odstotkov) in SNS (osem odstotkov).

Sodelujoče v anketi so tokrat povprašali še za mnenje o pokojninski reformi, zakonu o malem delu in o tem, komu bi se morala SDS opravičiti zaradi prirejanja arhivskega dokumenta. Tudi pri tem vprašanju izstopajo simpatizerji SDS.

Podpora malemu delu, 
polovična pokojninski reformi

Potem ko je podpora zakonu o malem delu dolgo časa padala, se je ta mesec situacija obrnila. Podpornikov zakona je veliko več kot nasprotnikov. Anketa Dela je tudi pokazala rast podpore pokojninski reformi, čeprav je javnost še precej razdvojena. Zato pa je precej enotna o tem, da bi se SDS zaradi ponarejenega arhivskega dokumenta, s katerim je hotela dokazati lažnivost predsednika republike Danila Türka, morala opravičiti ne le bralcem svoje spletne strani, ampak tudi Danilu Türku in vsej slovenski javnosti.

Na vprašanje, ali podpirajo zakon o malem delu, s katerim se ukinja študentsko delo na napotnice in se namesto njega uvaja malo delo, ki ga bodo lahko opravljali tudi brezposelni in upokojenci, je večina anketiranih odgovorila pritrdilno (54,2 odstotka vprašanih). Da zakona ne podpirajo, jih je odgovorilo 37,5 odstotka.

Malo delo ima najmanjšo podporo med anketiranci srednje generacije, tistimi, ki so stari od 36 do 49 let (41 odstotkov proti, 45 odstotkov za). Nasprotno pa ima malo delo nadpovprečno podporo med upokojenci (66 odstotkov), višje in visoko izobraženimi (61 odstotkov), anketiranci iz Podravske regije (67 odstotkov) ter simpatizerji SD (75 odstotkov) in LDS (79 odstotkov).

To vprašanje so v Delovih anketah postavili že večkrat in primerjava pokaže, da je tokrat prvič podpornikov malega dela več kot polovica. Tudi razlika med podporniki in nasprotniki zakona je tokrat največja, v korist podpornikov.

Pokojninska reforma


Na vprašanje o podpori pokojninske reforme je 47 odstotkov anketiranih odgovorilo, da jo podpirajo, 43 odstotkov pa, da je ne.
Pokojninska reforma ima nadpovprečno podporo med simpatizerji SD (63 odstotkov) in LDS (64 odstotkov) ter med upokojenci (55 odstotkov). Reformi pa najbolj nasprotujejo anketiranci, stari od 36–49 let (proti jih je 53 odstotkov, za 37odstotkov), zaposleni anketiranci (55 odstotkov proti), simpatizerji SDS (51 odstotkov proti), SLS (58 odstotkov proti) in simpatizerji SNS (72 odstotkov proti) ter prebivalci Dolenjske regije (62 odstotkov proti).

Tudi o tej temi so enako vprašanje v Delovi anketi postavili že januarja. Takrat je bilo podpornikov reforme manj kot nasprotnikov, tokrat je podpornikov več, a razlika med enimi in drugimi ni velika, tako da lahko razmerje označimo kot izenačeno.

Komu naj se opraviči SDS?

SDS se je zaradi domnevno prirejenega arhivskega dokumenta opravičila bralcem svoje spletne strani. Sodelujoče v anketi so vprašali, ali bi se morala opravičiti še vsej javnosti, ali tudi Danilu Türku, ali ni potrebno nič od tega. Možnih je bilo več odgovorov.

Temu, da bi se SDS morala opravičiti vsej slovenski javnosti, je pritrdilo dve tretjini vprašanih, 66,8 odstotka. Nekoliko manj, a še vedno precej več kot polovica vprašanih – 59,1 odstotka – meni, da bi bilo potrebno tudi opravičilo Danilu Türku. Da ni potrebno nič od tega, jih je odgovorilo 16,4 odstotka.

Pri tem vprašanju pomembno odstopajo simpatizerji SDS, med katerimi jih polovica (48 odstotkov) meni, da se SDS ne bi bilo treba opravičiti nikomur več. Med simpatizerji SLS je takšnih tretjina (33 odstotkov).