Anketa Dela: Ponosni na plebiscit, razočarani nad državo in življenjem v njej

Dojemanje političnega sistema oziroma demokracije je skrb vzbujajoče, saj je nad njo razočarana več kot polovica slovenske populacije.

Objavljeno
22. december 2015 22.18
Zoran Potič
Zoran Potič

V anketi Dela ugotavljamo, da je plebiscit o samostojnosti Slovenije izjemno dobro zapisan v očeh splošne slovenske javnosti. Tudi po četrt stoletja državljani in državljanke Slovenije dojemajo takratno dejanje kot izjemno pozitiven dogodek (82 odstotkov), le izjemno manjši del javnosti (pet odstotkov) ga dojema kot negativni dogodek. Plebiscitarna odločitev za samostojno Slovenijo ima po 25 letih še vedno plebiscitarni lesk. Slika se spremeni, ko sledijo vprašanja o tem, kar je sledilo 23. decembru 1990 - iz ankete lahko razberemo, da je veliko ljudi razočaranih nad državo in življenjem v njej. Še zlasti skrb vzbujajoče pa je dojemanje političnega sistema oziroma demokracije, ki jo živimo v Sloveniji, saj je nad njo razočarana več kot polovica slovenske populacije.

Kako ste zadovoljni s samostojno Slovenijo, je vprašanje, ki nam ponudi drugačno sliko. Le četrtina vprašanih je odgovorila, da so s Slovenijo zadovoljni, 45 odstotkov jih je nezadovoljnih, slaba tretjina pa je, če posplošimo, dalo samostojni Sloveniji po 25 letih srednjo oceno - to so tisti, ki niso ne zadovoljni ne nezadovoljni. Podobno sliko dobimo tudi, ko se preselimo iz imaginarne podobe Slovenije na konkretno vprašanje o zadovoljstvu z življenjem v samostojni Sloveniji. Zelo zadovoljnih je za vzorec, le dva odstotka, zadovoljnih pa 29 odstotkov - skupaj slaba tretjina. Nezadovoljnih je prav tako tretjina, preostala tretjina vprašanih pa je odgovorila, da z življenjem v samostojni Sloveniji ne morejo biti zadovoljni, a tudi ne nezadovoljni - torej nekaj vmes.

S križanjem sociodemografskih podatkov lahko izluščimo naslednje ugotovitve: z življenjem v Sloveniji so nadpovprečno zadovoljni študenti (53 odstotkov sodelujočih v anketi s tem statusom je tako odgovorilo), anketiranci z visokošolsko izobrazbo, podporniki SDS in ZL ter mlajše generacije, in sicer v starostnih skupinah od 18 do 25 in od 26 do 35 let. Na drugi strani so nadpovprečno nezadovoljni z življenjem v Sloveniji brezposelni, prebivalci Podravske regije in prebivalci, ki štejejo nad 56 let.

Zanimalo nas je še, kaj anketiranci menijo o demokraciji v Sloveniji. Zadovoljnih z demokracijo je le dobra desetina. Niti zadovoljnih niti nezadovoljnih je slaba tretjina, nezadovoljnih z delovanjem demokracije pa je več kot polovica vseh, ki so sodelovali v anketi. Petina od teh je povsem nezadovoljna.