Anketa Dela: Šolski sistem s srednjo oceno

S šolo bolj zadovoljni tisti, ki imajo otroke.

Objavljeno
07. september 2014 21.07
Zoran Potič, notranja politika
Zoran Potič, notranja politika
Ljubljana – Tokratna raziskava javnega mnenja razkriva, da je slovenska javnost s šolskim sistemom srednje zadovoljna, in opozarja na paradoks, da so ljudje s šolo v lokalnem okolju v glavnem zadovoljni. Ugotavljamo tudi, da poklic učitelja pri nas ni cenjen.

Ob začetku šolskega leta nas je v anketi Dela zanimalo, kakšno mnenje ima slovenska javnost o šolskem sistemu. Dobrih 40 odstotkov anketiranih meni, da je povprečen, nekaj več kot četrtina, da je dober, prav toliko pa, da je šolski sistem slab.

Ko pa smo sodelujočim v anketi postavili naslednje vprašanje, kako so zadovoljni s šolo v svojem lokalnem okolju, jih je več kot polovica odgovorila, da so zadovoljni ali zelo zadovoljni. Pri tem izstopajo anketiranci z otroki, ki so vpeti v izobraževalni proces od osnovne šole do fakultete, saj so ti bolj zadovoljni s šolo od tistih, ki nimajo otrok v šolskem sistemu.

Velika večina jih tudi zagovarja javno šolstvo in se ne strinjajo s trditvijo, da bi potrebovali več zasebnih šol. Slaba polovica jih meni, da je nasilje v šolah velik problem, a pri tem znova naletimo na ugotovitev, da je nasilje v šolah problem bolj za tiste, ki nimajo otrok, kot za anketirance, ki imajo otroke v šoli.